woensdag 16 september 2009

Christelijk Centrum Assen officieel van start

Ernst Bodamer schreef: "Zaterdag 12 en zondag 13 september waren geweldige dagen. Dagen waarop we als CCA zo de kracht van de heilige Geest hebben ervaren en bekrachtigd zijn voor het werk van God in Assen en zo ver als God ons zal leiden. Zaterdagmiddag heeft Gerard de Groot (voorganger van de Levend Woord Gemeente in Rotterdam) alle leiders en leidsters van de gemeente toegerust. Duidelijk werd die middag dat God van ons het onmogelijke vraagt. Maar het is Zijn belofte, Hij wil het in en door iedere wedergeboren Christen doen. Dus ook door ons. Hij roept ons voor Zijn werk!


De inzegening van het voorgangersechtpaar, Ernst & Anke Bodamer

De inzegeningsdienst op zaterdagavond was een feest. Het was zo fantastisch druk in de Open Hof. Wat een verrassing! Zoveel mensen uit het CCA hadden zich zo fantastisch ingezet. Het was ook prachtig om met christenen uit zoveel verschillende gemeenten samen één te zijn en God groot te maken in ons leven. Wat geweldig was het om onder handoplegging gezegend te worden als voorgangers echtpaar. Ook was het een enorme vreugde, maar ook een voorrecht om ook twee oudsten echtparen te mogen inzegenen.
Samen met de oudsten hebben we daarna10 diakenen mogen inzegenen. Het is zo ontzettend fijn om samen te mogen werken en strijden voor Jezus. We zullen naast elkaar staan en een front van licht vormen. Waar licht schijnt verdwijnt de duisternis."


De inzegening van twee oudstenechtparen, waaronder Samuel & Mariana Joel

vrijdag 11 september 2009

Christelijk Centrum Assen officieel van start

Het Christelijk Centrum Assen gaat officieel van start als gemeente. Het spreekt vanzelf dat we dit niet ongemerkt voorbij willen laten gaan!
Op zaterdag 12 september houden wij een inzegeningsdienst. We vinden het werkelijk een enorme bemoediging dat Gerard de Groot (voorganger van de Levend Woord Gemeente in Rotterdam), Henk Karelse (voorganger van de Banier in Almelo) en Chris Bernard (voorganger van de Levend Water Christen Gemeente in Zwolle) komen om ons persoonlijk, maar ook alle leiders te zegenen.
Aanvang dienst: 9.30 uur
Locatie: De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, 9404 GE Assen

Je bent natuurlijk hartelijk welkom en het wordt een heel bijzondere avond!


Met instemming van onze eigen voorganger br. Henk Karelse (van onze thuisgemeente in Almelo) en met Dick Brouwer als nationale leider van JmeO Nederland worden wij ook als oudstenechtpaar ingezegend. Wij hebben ons voor één jaar toegewijd.