vrijdag 26 juni 2009

Updatedinsdag 16 juni 2009

Akties voor het weeshuis Singaraja

Nog 16 dagen te gaan!
  • Inmiddels hebben de kinderen stroopwafels verkocht
  • Deze week worden alle lege flessen (via hun scholen) ingezameld
  • Sponsorbrieven zijn naar verschillende organisaties en bedrijven opgestuurd
  • En... mocht u zelf een financiele bijdrage willen doen, dan kunt u het bedrag storten op het hiernaast vermelde rekeningnummer van Jeugd met een Opdracht o.v.v. weeshuis Singaraja en waarvoor het specifiek bedoeld is (b.v. voor de bus enz.). Alvast hartelijk dank!

Team Singaraja 2009 (met de familie Haakmeester & fam. Marx)

De aktie houdt in: de bouw van het jongenshuis, een grotere bus, schoolgeld & boeken voor het nieuwe schooljaar van de 40 weeskinderen, iets leuks doen met de weeskinderen in hun vakantie en nog veel meer.

Voor meer informatie kunt u ons ook altijd mailen! (zie hiernaast)

zaterdag 13 juni 2009

Ita komt naar Nederland!


Gisteren heeft zij haar MVV (Machtiging Voorlopig Verblijf) in Jakarta opgehaald en eind augustus/begin september vliegt zij naar Amsterdam.

Aan God alle eer en jullie ook heel hartelijk dank voor je gebeden!

dinsdag 9 juni 2009

Blijf bidden!

Update Ita: zij moet 12 juni a.s. weer terug komen op de ambassade.

maandag 8 juni 2009

Gebed gevraagd


Ita, derde van links met zonnebril op haar hoofd
Voor Ita Tanrobak, die 9 juni een interview heeft op de ambassade in Jakarta: bid dat zij de nodige papieren krijgt, zodat zij 28 juli naar Nederland kan vliegen om bij JmeO-Assen te komen werken.

Alvast bedankt voor uw gebed(en).

vrijdag 5 juni 2009

zomeraktie

Wij vertrekken binnenkort met twee andere gezinnen
uit onze thuisgemeente (Almelo) naar Singaraja (Bali),
om daar mee te gaan helpen in een weeshuis.