vrijdag 29 februari 2008

Vergadering met de thuisfrontcommissie.

vrijdag, februari 29, 2008

onze thuisfrontcommissie
Zondagmiddag 9 maart na de ere dienst komen wij samen met onze thuisfrontcommissie. Willem & Heidi Tuhuteru zijn voor jaren onze trouwe vertegenwoordigers geweest en sindsdien hebben wij weer drie personen erbij gekregen. Waaronder Jimmy & Judith Sapulette en Charles Willemsz maar wij zijn hard op zoek naar nog een paar anderen zodat de taken goed verdeeld kunnen worden.Wat houdt het werk van de thuisfrontcommissie in:
Een keer in de maand de zendingsvergadering bijwonen
Contact onderhouden met de zendelingen
Actuele- en gebedspunten aan de gemeente & huiskringen doorgeven
Het prikbord van de desbetreffende zendelingen in de gemeente bijhouden
Een keer in het jaar een presentatie geven van de zendelingen en hun werk
Nieuwsbrieven verspreiden
Financiele verslag doen aan de zendingscommissie

Kortom: Petje af voor Willem & Heidi die al de afgelopen jaren het allemaal "zelf" hebben gedaan. Lieve mensen, heel hartelijk dank voor jullie liefde, trouw & dienstbaarheid. Woorden schieten te kort! En bij deze willen wij ook graag de nieuwe thuisfrontcommissie veel sterkte, wijsheid, creativiteit en Gods zegen toewensen!
PS. De volgende keer hopen wij een foto te gaan plaatsen van onze nieuwe thuisfrontcommissie

donderdag 28 februari 2008

Inside Out naar Idols finale"Ik denk dat ik niemand hoef te vertellen dat we als Inside Out de afgelopen weken, door de deelname van Miranda, Nigel, Charlene en Nikki aan Idols een bizzare periode hebben meegemaakt. Van de vier finalisten, komen er drie uit het Inside Out nest. Da's toch redelijk bijzonder! Wat zijn de zaterdavonden spannend geweest! In de aankomende aflevering van 1 maart zullen we als team, deze Idols periode op een onvergetelijke manier afsluiten. We gaan Nikki namelijk als koor bij een van haar optredens op deze finale avond begeleiden! En da's super leuk!"


Miranda Tollenaar
(JmeO en tevens koormanager)

maandag 25 februari 2008

Mega- DTS studenten op bezoek


Charles Ariston en Patrick de Jongh.

De mega-DTS die Jeugd met een Opdracht Heidebeek en Amsterdam organiseren, is 9 januari j.l. van start gegaan. De eerste vier lesweken zijn op Heidebeek geweest, daarna volgt in Amsterdam het tweede lesblok. In totaal hopen de DTS-leiders Charles Ariston (Amsterdam) en Patrick de Jongh (Heidebeek) vijftig à honderd deelnemers te kunnen verwelkomen.

Na de eerste lesblokken volgt in maart een outreach, waarbij verschillende teams zich verspreiden over de twaalf provincies van ons land, waaronder Drente. Daarmee wordt het ‘Nederlandse’ deel van deze DTS afgesloten.

Vervolgens wordt de school voortgezet in Oost-Azië. Eerst met het slotdeel van de lesfase in Singapore, waar o.a. Samuel Joel les gaat geven, vervolgens voor een praktijkprogramma. Er gaan in ieder geval teams naar China en Indonesië, mogelijk ook naar nog andere landen. In China worden later in het jaar, van 8 t/m 24 augustus, de Olympische Spelen gehouden.

Wakker
Het houden van een outreach in Nederland komt voort uit het verlangen van Ariston en De Jongh om nieuwe visie voor Nederland wakker te roepen. “Overal in het land vind je oud-JmeO’ers. Maar er is geen sterke visie voor ons land. Die willen we gaan herontdekken. We willen studenten een handreiking geven om bijvoorbeeld met kerken in het land samen te werken. We willen hen als het ware het land inleiden. We denken dus aan contacten met lokale kerken en ook samenwerking met de andere JmeO-bases in het land. Ex-JmeO’ers kunnen erbij betrokken zijn.

Jmeo Assen
In de periode van 8-19 maart mogen we een zestal "mega"-studenten verwelkomen. Dit is in samenwerking met de stichting "Petach Tikvah" (www.petachtikvah.org), die o.a. aan hen onderdak verleent. De studenten zullen betrokken raken met het werk van JmeO Assen (gebedsgroepen bezoeken, jmeo-presentaties en evt. evangelisatie) en praktisch werk doen.

zaterdag 16 februari 2008

Bekendmaking


Wegens onvoldoende draagkracht voelen wij ons als bestuur genoodzaakt om het EPA (Evangelisch Platform Assen), met ingang van januari 2008, als gezamenlijk platform te beëindigen. Als positief resultaat van het EPA mogen wij terugzien op het ontstaan van een aantal zeer goede contacten tussen vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten. Door deze goede contacten hebben we elkaar op de hoogte gehouden van activiteiten van de desbetreffende gemeentes.

We zoeken nu naar mogelijkheden om de door het EPA opgestarte stadsgebed nieuw leven in te blazen.

Daar tegenover is en blijft Hart voor Assen een maandelijks terugkerende activiteit waar verschillende mensen uit diverse gemeenten elkaar ontmoeten en bemoedigen. Het is zeker iets om dankbaar voor te zijn, want we hebben elkaar nodig!

woensdag 13 februari 2008

Psalm 8:3
U die aan de hemel uw luister toont -
met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken

woensdag 6 februari 2008

Open Avond "Ladies Shower"

Voor en door Molukse vrouwen. Een bijzondere groep mensen, een voor een gezegend met gaven en talenten. Wij - de vaste kern bestaat uit zeven vrouwen - komen al twee jaar lang om de twee weken bij elkaar en naast gezelligheid is er ook ruimte voor het bestuderen van Gods woord. De liefde voor God en honger naar meer van Hem bindt ons samen. Uiteindelijk zijn we allemaal HIS ladies!

Afgelopen donderdag mochten we twee nieuwe gasten verwelkomen. We begonnen met een korte tijd van aanbidding en daarna was er de kennismaking. Iedereen had wat te delen en het bijzondere was dat iedereen op haar eigen manier bezig was met God (of beter gezegd andersom). We werden ook bepaald bij Matth.22: bij de uitnodiging van de bruiloftsmaal hadden de mensen zo hun eigen redenen om niet te komen. Ditzelfde is ons als "ladies" ook vaak overkomen. Maar Mattheus eindigde met de volgende woorden: "heb uw naaste lief als uzelf."

Kortom: ondanks het feit dat niet alle vrouwen op onze uitnodigingen (!) hebben gereageerd, leert God ons om steeds uit te blijven reiken en om lief te hebben. Liefde is meer dan een keuze: het is de ander waardevol achten, zoals de Schepper haar (hem) waardevol acht. Het is kijken met Gods ogen en liefhebben met Zijn hart.
De volgende ontmoeting is op 21 februari. Voor meer info kunt u met ons kantoor bellen of naar ons toe mailen (Zie gegevens hiernaast).

dinsdag 5 februari 2008

Uitnodiging Hart voor Assen


De zesde bijeenkomst van dit seizoen, 12 februari a.s. in de Bethelkerk, Groningerstraat 14 ( t.o. Action). Duur: 12.15 -13.30 uur.

Arie Engberts, oud-legerpredikant en voorganger van de pinkstergemeente Ontmoeting, zal ons vanuit het Woord van God en vanuit eigen ervaringen bemoedigen.

Programma:
12.15 uur: Ontvangst en ontmoeting
12.30 uur: Maaltijd
13.00 uur: Bemoediging en gebed
13.30 uur: Sluiting
Kosten voor de maaltijd: € 5,-- (opgave vooraf hoeft niet, maar wordt wel op prijsgesteld)

In de toekomst hopen we ook locale politici en ondernemers van Assen uit te nodigen, om van hen te vernemen hoe het er voor staat met de stad en wat zij van ons als kerken en christenen verwachten.
Initiatiefgroep Hart voor Assen:
Ds. Sieds de Jong ( GKV), Samuël Joël (Jeugd met een Opdracht),ds. Stoffer Otten (CGK), Dennie Rozeveld ( JeugdkerkThe Life), ds. Henk Sleebos, em. legerpredikant, ds. Ton Vos (NGK).