maandag 29 oktober 2007

Als God de kerk schudt

Mike en Cindy Riches uit de Verenigde Staten zijn 24 jaar lang als voorgangers echtpaar betrokken geweest bij de Destiny City Church in Tacoma, Washington. Hun gemeente, met 1700 leden, veranderde in januari 2000 drastisch toen er opeens wonderen gebeurden die zij herkenden uit Jezus zijn tijd op aarde (en die wonderen gebeuren nog tot de dag van vandaag). Dit veranderde dit echtpaar en natuurlijk hun hele gemeente!
Inmiddels hebben zij het leiderschap overgedragen en geven ze vanuit hun kerk, leiding aan de Jesus Ministry International en reizen daardoor over de hele wereld om leidinggevenden te coachen en te ondersteunen. Meer info: http://www.jesusministryintl.org/


In samenwerking met JmeO Ede komen Mike & Cindy
4 november a.s. naar "De Happening" in Heerde, een maandelijkse samenkomst voor iedereen uit de wijde omgeving en wordt georganiseerd door Jeugd met een Opdracht, de internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie die daar gevestigd is. Meer info: http://www.ywam.nl/
Lokatie: Centrum ‘s Heerenhof, Zwarteweg 10, Heerde. Aanvang: 19.00 uur. Toegang: gratis (er is wel een collecte!)

P.s. Op vrijdag/zaterdag 2 en 3 november organiseert Jeugd met een Opdracht Ede ook een seminar met Cindy & Mike Riches. Geef je daarvoor gerust op! Meer info: www.ywam-ede.nl

maandag 22 oktober 2007

Nieuwjaarsparty met ...

Op 12 januari 2008 organiseert JmeO Assen een concert met blackgospelkoor "Inside Out"!Blackgospelkoor Inside Out is sinds kort ambassadeur van Jeugd met een Opdracht.
Het koor, dat in 2000 werd opgericht, brengt daarmee de mogelijkheden onder de aandacht die JmeO jongeren in zending biedt. Op locaties waar optredens zijn, wordt tevens enige informatie over JmeO verstrekt.

Inside Out hanteert hetzelfde motto als JmeO, God kennen en Hem bekend maken. Als blackgospelkoor wil het uitblinken in kwaliteit. De twintig jonge vocalisten worden begeleid door een vaste band. Samen vertegenwoordigen ze diverse culturele en kerkelijke achtergronden.
Inside Out is een goede bekende van JmeO. Verschillende deelnemers van het koor zijn betrokken (geweest) bij JmeO en Miranda Tollenaar, de eindverantwoordelijke, is parttime medewerker bij JmeO Heidebeek.

Dick Brouwer, lid van het nationaal leidersteam van JmeO, zegt: "De kwaliteit, jonge uitstraling en de missie van Inside Out sluiten prachtig aan bij die van JmeO: ruimte maken voor jonge mensen die hun liefde voor God in actie willen omzetten. We zijn blij met deze samenwerking.”
Het initiatief voor het ambassadeurschap kwam van Miranda Tollenaar. Toen het koor door een andere organisatie voor een ambassadeurschap werd benaderd, wist ze dat “als we zoiets zouden doen, het met JmeO zou moeten zijn.”

Inside Out heeft verschillende tv-optredens gedaan en op grote podia gestaan. Het heeft twee cd’s gemaakt en medewerking verleend aan de totstandkoming van vier andere. Website: http://www.insideoutmusic.org/.

dinsdag 16 oktober 2007

4K: nieuw elan voor zending


Jeugd met een Opdracht is bezig met het ontwikkelen van een heel nieuw raamwerk voor wereldzending. Het project heet 4K. Het brengt globaal in beeld in hoeverre het evangelie terrein heeft gewonnen en welke noden er zijn.
Project 4K is als het ware een open bron. Het staat ten dienste van alles en iedereen die in (mogelijkheden in) zending is geïnteresseerd. JmeO hoopt tevens dat het een middel zal zijn dat nieuwe bewustwording voor de noodzaak van zending teweeg brengt.

Hoe werkt Project 4K? Als voorbeeld kijken we naar Amravati, een van de 34 districten van de Indische deelstaat Maharastra. Het heeft circa 2,6 miljoen inwoners. Van hen heeft 95 procent het evangelie nog nooit gehoord; 0,18 procent van de bevolking is christen. De belangrijkste religies zijn hindoeïsme (70%), islam (14%) en boeddhisme (15%). Amravati telt 232 steden en dorpen, waarvan er twee een christelijke geloofsgemeenschap van kleine omvang hebben. Slechts 8 procent van de mensen kan lezen en schrijven.
Dat betekent dat dit kleine stukje India eigenlijk nog helemaal open ligt voor het Goede Nieuws. In het overzicht dat de mensen van 4K hebben gemaakt, is Amravati een wit ‘puzzelstukje’. En er zijn er nog veel meer. 4K-teams hebben de wereld in iets meer dan 4.000 van dergelijke vergelijkbare stukjes ingedeeld. Vandaar de naam van het project: vier kilo (= 4.000).
Al die stukjes zijn bestaande geografische eenheden en qua omvang en inwonertal vergelijkbaar. Een andere 4K-zone is bijvoorbeeld Jamaica, dat ongeveer hetzelfde aantal inwoners heeft als Amravati. Naarmate deze zones minder ‘beëvangeliseerd’ zijn, worden ze witter. Nederland telt in het concept twaalf omegazones, onze twaalf provincies. Het internationale leidersteam daagt JmeO’ers – en christenen in het algemeen – uit zich juist in witte gebieden aan de slag te gaan.

DETAIL
Project 4K bouwt eigenlijk voort op het oorspronkelijke visioen van JmeO-oprichter Loren Cunningham, die golven van jonge mensen op alle continenten het evangelie zag brengen. “Begin jaren ’80 hadden we project 223 en wilden we mensen naar ieder land brengen. Nu, twintig jaar later, richt JmeO zich opnieuw op ‘de hele wereld’, maar nu meer in detail”, zegt David Hamilton, onderzoeksleider binnen 4K.
Onze visie is niet gebaseerd op waar we al zijn, maar waar we nog níet zijn”, vervolgt David. “We kunnen nu achterover gaan leunen en zeggen dat we in 163 landen vertegenwoordigd zijn, dat we meer dan 15.000 stafmedewerkers hebben en dat we een van de grootste zendingsorganisaties zijn. Maar het gaat er niet om hoe groot we worden. Toen de Herder zijn schapen telde, schepte hij niet op over de 99. Nee, hij telde ze en merkte dat er een ontbrak. Hij ging op zoek en vondt die ene. 4K kan ons helpen zien wat we als het ware nog steeds missen”.

ONDERZOEK
4K werd drie jaar geleden gelanceerd en is nog steeds in ontwikkeling. Er is veel onderzoek nodig om de gegevens van alle meer dan 4.000 zones in kaart te brengen. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van research die gedaan is voor de World Christian Encyclopedia. Het moet in de komende jaren een concept worden dat ook werkelijk functioneert. Het moet praktisch, te overzien en werkbaar zijn. Andere zendingsorganisaties hebben interesse getoond in het project. JmeO-leider Jim Stier in Zuid-Amerika verwacht veel van het initiatief. “Deze nieuwe manier van kijken naar de wereld gaat ons een vernieuwd besef geven van apostolisch initiatief. Het brengt duizenden nieuwe doelgebieden in beeld, waar nieuwe pioniers nodig zijn”.

NEDERLAND
4K is voor de leiders binnen JmeO Nederland aanleiding geweest te gaan kijken naar de twaalf omegazones die ons land telt.

  • Kan (werk van) JmeO ten dienste komen te staan aan – breed gesteld – verspreiding van het evangelie in de provincies?

  • Wat zou JmeO kunnen aanbieden en toevoegen aan wat de kerk van Christus daar aan het doen is?

  • Kan ze ook nieuwe initiatieven nemen?

Om op die vragen antwoord te kunnen geven zoekt JmeO contact met mensen die eerder met JmeO hebben samengewerkt ofwel een DTS hebben voltooid. Daarmee werd vorig jaar een begin gemaakt met twee YWAM Rivisited dagen. Voor dit jaar waren ze opnieuw gepland in oktober, maar vanwege organisatorische problemen zijn ze nu verschoven naar volgend voorjaar. Wie op de hoogte wil blijven, kan mailen naar revisit@ywam.nl.

TAKEOFF
Een van de voorbeelden waarmee JmeO de provincie kan opzoeken, is TakeOff. Dat is een avond/weekendtraining, waarin verkort de lesstof en -principes van de Discipelschap Training School (DTS) naar voren komen. In Gelderland (Heerde) gaat op 27 januari de tweede van start. In Drente (Assen) begint het op 26 januari. Informatie: takeoff@ywam.nl.

Project 4k heeft zijn eigen website: http://www.ywam4k.org/. Het project is een vorm van global ministry mapping system (GMMS), een idee dat werd ontwikkeld door Global Mapping International (GMI). Op de website http://www.gmi.org/ is nog een artikel over Project 4K te vinden.

Door Fedde Ypma, JmeO Heidebeek

zaterdag 13 oktober 2007

Hart voor Assen bijeenkomst


Vanmiddag was Herma Holwerda, presidente van Aglow Assen, aan het woord. Zij vertelde ons het een en het ander over deze grote, interkerkelijke en internationale vrouwenorganisatie met meer dan 3.500 plaatselijke groepen in 163 landen.

Waar komt Aglow vandaan? In 1967 begonnen vier vrouwen in Seattle, Washington, in de Verenigde Staten aan de keukentafel met de voorbereiding van een bijeenkomst voor en door christenvrouwen. Alle vier hadden zij een verandering in hun persoonlijke leven meegemaakt door de Heilige Geest. Wat zij gevonden hadden, wilden zij ook aan anderen doorgeven.
Wat betekent de naam Aglow? De naam AGLOW komt uit de bijbel, waar in Romeinen 12:11 in een Engelse vertaling staat: ‘Be aglow and burning with the spirit’. In het Nederlands: ‘Weest vurig van geest’.
Wat doet Aglow? De plaatselijke afdelingen vormen de kern van het werk van Aglow. Vaak beperken deze afdelingen hun activiteiten niet tot de maandelijkse bijeenkomsten, maar zijn er ook bijbelstudie- en gebedsgroepen. Daarnaast heeft elke afdeling ook andere activiteiten, zoals een verwenmiddag speciaal voor vrouwen die dat nodig hebben, een naaicursus voor allochtone vrouwen of een brunch in het buurthuis. Aglow heeft ook een eigen uitgeverij in Amerika, die niet alleen verantwoordelijk is voor de publicatie van het Aglow-magazine, maar tevens bijbelstudies, materialen voor leiderschapstraining, boeken en folders uitgeeft. Ook Aglow Nederland heeft verschillende eigen uitgaven gepubliceerd.
Visie Aglow wil een veilige plek bieden aan vrouwen, ongeacht kerk, cultuur, leeftijd: gewoon een plaats waar je jezelf mag zijn. Wat we verlangen is de liefde van Jezus bij vrouwen bekend te maken en vrouwen helpen in allerlei situaties, geestelijk of humanitair. Maar ook samen ‘geloof beleven’, bemoedigen en leren van elkaar.
We hebben één boodschap: Jesaja 61. De Geest van de Here God rust op ons, Hij heeft ons geroepen om Goed Nieuws te brengen aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft ons gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten en te vertellen dat God trouw is en een plan heeft met je leven. Bron: De Bijbel.

Aglow Assen is 17 jaar geleden in deze stad gestart. Elke tweede dinsdag van de maand is er een Aglow ontmoetingsochtend, waarbij iedereen van harte welkom is. Aanvang: 9.30 uur in de "Open Hof", Sleutelbloemstraat 1. (Vanaf 9.00 uur is er koffie).


Daarna was er tijd om voor elkaar en voor de stad Assen te gaan bidden.

maandag 8 oktober 2007

nieuwsbrief

Voor vergroting, klik 1x op het beeld.

vrijdag 5 oktober 2007

RescueNet, 7 okt. a.s.


Zondag vindt er een bijzondere Jeugd met een Opdracht bijeenkomst plaats die aan iedereen de kans biedt om kennis te maken met RescueNet. Dit is het werk van JmeO in crisisgebieden.

Gilbert Thera - die de samenzang verzorgt deze avond - is een jonge, getalenteerde worshipleader uit Haarlem die een deel uitmaakt van zijn multi culturele kerk: "Maranatha Ministries" in Amsterdam. Een van zijn grootste passies is om, door aanbidding, God beter te leren kennen. Gilbert treedt ook regelmatig op met zijn band NuSound. Hij heeft een CD gemaakt "Forever" die is uitgebracht bij het bekende gospellabel Ecovata. Naast het zingen wordt Gilbert met regelmaat uitgenodigd als spreker… in Nederland, maar ook in zijn geboorteland Indonesië. Meer info: http://www.gilbertthera.net/
Gezina v/d Bos die in november de samenzang zal leiden, zal speciaal op deze avond voor het eerst haar debuutsingle presenteren! Zij is verschillende keren bij King's Kids activiteiten betrokken geweest en is een van de alten van het black gospel koor Inside Out.

Mark Cockburn, de spreker van de avond, is de directeur van RescueNet, de internationale hulpverleningstak van JmeO die werkzaam is in crisisgebieden. Het coordineren en bieden van hulpverlening is voor Mark, die uit Australie komt, altijd een rode draad in zijn leven geweest. Niet alleen heeft hij een aantal jaren in een Thais vluchtelingenkamp gewerkt, ook heeft hij zich intensief laten trainen en ingezet als EHBO’er en brandweerbestrijder. Inmiddels traint hij, samen met zijn team, JmeO medewerkers, die zich willen inzetten bij het verlenen van hulp aan gebieden die getroffen zijn door een ramp.

RescueNet is in 2001 opgezet en heeft een aantal maanden geleden haar Europese kantoor in Heerde gevestigd, waar van 7 - 20 oktober de eerste Europese training zal plaatsvinden. Om aan deze cursus mee te doen, moet je wel een Discipelschap Training School hebben gevolgd. Voor meer info? Mail: info@rescueneteurope.org)
Maar op de Happening is uiteraard iedereen van harte uitgenodigd. Meer info: http://www.rescuenet.com.au/

We zien er naar uit jullie allen weer te ontmoeten! Aanvang: 19.00 in Centrum ‘s Heerenhof, Zwarteweg 10 in Heerde.

De Happening is een internationale samenkomst door en voor Jeugd met een Opdracht & geïnteresseerden. De toegang is gratis, we zamelen wel geld in voor een goed doel (en zowel Gilbert als Gezina nemen hun CD/Single mee die jullie kunnen kopen)
  • 7 okt: worshipleader: Gilbert Thera (Maranatha Amsterdam), spreker: Mark Cockburn (JMEO RescueNet)

  • 14 okt: Extra Happening met een concert van Vine Song (internationale muziekformatie) - ism met De Offering

  • 4 nov: worshipleader: Gezina v/d Bos (The Life), spreker: Mike Riches (Destiny City Church Tacoma) - ism met JMEO Ede2 dec: worshipleader: Lars Gerfen (The Fruits), spreker: Lynn Green (Voorzitter JMEO Internationaal)

  • 6 jan: worshipleader: Johnny Meijerink (King’s Kids Heidebeek): spreker: meer info volgt
  • 3 febr: worshipleader: Florence Tsala (JMEO Heidebeek) spreker: Graham Powell (Canada)

Door Miranda Tollenaar, coordinator van de "De Happening". JmeO-Heidebeek.