dinsdag 23 december 2008

donderdag 11 december 2008

Wat is liefde?

Liefde is het antwoord
Liefde is het geneesmiddel
Liefde ontwapent de pijn, de haat, het verdriet
Liefde volhardt, laat zich niet afschepen
Liefde blijft liefhebben, totdat zij overwint

"Niet door geweld, haat, gevaar, moeilijkheden of
tegenslagen.
"Door NIETS is liefde te verslaan!'

Liefde steekt een hand uit naar de ander
in zijn zwakte of isolement
Liefde houdt vast,
ook als er geen kracht meer is om die hand te grijpen


Liefde begrijpt alleen maar zonder te vragen
Liefde is de zegenende hand op een zere plek
Liefde is in diepste zin:

"De ander bij Jezus brengen."

Liefde troost,
Liefde geneest.
Zij bedekt wat is geweest
1 Cor. 13:7

DAT is liefde!

dinsdag 9 december 2008

Hoe zien wij God? (... om er even bij stil te staan)

Vreemd, dat 100 euro zo veel lijkt als je naar de KERK gaat , maar zo weinig als je ermee gaat shoppen

Vreemd, hoe lang het duurt God een uur te dienen, maar hoe snel 90 minuten voetbal voorbij is

Vreemd, hoe lang een paar uur in de KERK duurt , en hoe kort dat is, als je naar een film kijkt

Vreemd, dat we vaak niet weten wat we bidden moeten, maar dat we onze vriend of vriendin altijd wel wat te vertellen hebben

Vreemd, dat het zo spannend is als de voetbalwedstrijd in de verlenging gaat, en hoe we zuchtend op ons horloge kijken als de kerkdienst langer duurt dan anders

Vreemd, hoe moeilijk het is om een hoofdstuk uit het Gods Woord te lezen, maar hoe makkelijk het is om 100 bladzijden van een bestseller te verslinden

Vreemd, hoe mensen bij een concert dolgraag op de voorste rij willen zitten en zich in de kerk om een plaats op de achterste rij verdringen

Vreemd, dat we 2 tot 3 weken nodig hebben om een kerkelijke aangelegenheid in ons drukke schema in te passen, maar een andere aangelegenheid op het laatste moment ingepland kan worden

Vreemd, hoe moeilijk het is voor de mensen om het Goede Nieuws te vertellen, maar hoe makkelijk het is om de laatste roddels te vertellen

Vreemd dat zich de grappen over internet razendsnel verspreiden, maar als iemand begint nieuws te verzenden waarin God verheerlijkt wordt, denken mensen wel twee keer na of ze het door zullen sturen

Vreemd... of niet? Lach je... of denk je na?

Verspreidt het goede nieuws en geef God de eer, want Hij is goed!

Vreemd, hoeveel op jouw adreslijst deze mail niet ontvangen omdat jij niet zeker bent of ze dit wel zullen waarderen?

Vreemd? Treurig!

Stel je voor dat jou het volgende overkomt:
Op een morgen tijdens een kerkdienst zijn 2000 mensen bij elkaar. Ze worden verrast door 2 mannen,die van hoofd tot voeten in het zwart gehuld zijn en machinegeweren dragen.Een van de mannen roept:'Iedereen, die bereid is om een kogel voor God door zijn lichaam te krijgen: blijf staan waar je staat!'Meteen vluchten de meeste van de aanwezigen.Van de 2000 blijven er ongeveer 20 staan.De man, die gesproken had, trekt zijn zwarte kleding uit, kijkt naar de prediker en zegt: 'Ok dominee,ik heb alle huichelaars ontmaskerd! Nu kunt u met uw dienst beginnen. Ik wens u een mooie dag!' De beide mannen draaien zich om en vertrekken.
Merkwaardig, hoe makkelijk mensen God verloochenen, en zich verwonderd afvragen waarom de wereld naar de knoppen gaat.


Merkwaardig, dat wij geloven wat er in de krant staat, maar twijfelen aan wat er in de Bijbel staat

Merkwaardig, dat iedereen in de hemel wil komen en dan toch aanneemt, dat men niet hoeft te geloven, te denken, te zeggen en te doen wat er in de Bijbel staat. Is dat soms te beangstigend?

Merkwaardig, hoe iemand zeggen kan: 'Ik geloof in God.', maar desondanks de duivel volgt (die zelf trouwens ook in God 'gelooft')

Merkwaardig dat de grappen via mail zich als een lopend vuur verspreiden, maar als men begint over God, krabt men zich wel eventjes op het hoofd eer men het doorstuurt

Merkwaardig, hoe het obscene, vulgaire, gewelddadige en occulte mail vrij de cyberspace passeren kan, maar een openlijke discussie over GOD in de scholen en werkplaatsen onderdrukt word.
Merkwaardig, nietwaar?

Raar, dat je je meer bezorgd maakt over wat de mensen over je denken, dan wat God van je denkt

Merkwaardig, dat, als je deze mail verzendt, je deze niet aan veel van je adressenlijst zult sturen, omdat je weet wat ze geloven of wat ze van jou vinden