donderdag 26 april 2007

We hebben nog genoeg plaatsen voor de ...


Geef je op, want vol is vol! (zie hiernaast gegevens JmeO)

maandag 23 april 2007

Groeten uit Tual!


De kerk in aanbouw


"Fellowship" met de oudsten samen met Jaroah


Voorganger Anis Ubro en zijn vrouw


Het strand op Tual

zondag 22 april 2007

veilig aangekomen (Bali)

Denpasar Airport

Inmiddels is Freddy, na 15 uur onderweg te zijn geweest, veilig aangekomen in Denpasar. Net rond 14.00 uur (onze tijd) ontving ik zijn bericht.

In Denpasar zal hij t/m dinsdag tijd doorbrengen met de JmeO-medewerkers en met o.a. Alan Lim, de directeur van JmeO Azie. (Alan heeft vorig jaar op Heidebeek gesproken).

Woensdag a.s. om 6.00 uur komt Freddy op Schiphol aan.

Bidden helpt!

Vannacht sms-te Freddy het volgende vanuit Ambon: God is GOED. Klaar om te vliegen ontdekten ze dat een van de motoren het niet deed (hij was op weg naar Denpasar).

De vlucht werd voorlopig uitgesteld en het laatste bericht was dat hij nu in Jakarta arriveerde, op weg naar Denpasar. Sinds 4.00 uur (Ned.tijd was dat zaterdag om 21.00 uur) was hij al onderweg ...

Willen jullie bidden voor:
  • Gods bescherming en kracht? (ook voor de bemanning en de medepassagiers)
  • Voor Jaroah die nu "alleen" op Ambon achterblijft?


    Normaal gesproken doen we 's zondags bij ons thuis de computer niet aan. Aangezien dit een belangrijk bericht is, vind ik het noodzakelijk om het in de blog te vermelden.

    Lieve lezers, alvast bedankt voor jullie gebeden!

vrijdag 20 april 2007

Freddy's reisverslag (Tual op Ambon)


Een klein weekje is Freddy samen met Jaroah in Tual (eiland Kei) geweest, waar ze o.a. de voorbereidingen hebben getroffen voor MM2007. Daar werden ze hartelijk verwelkomd door de gemeente van voorganger Anis Ubro. Naast het bijwonen van vergaderingen en besprekingen, kregen de beide mannen de gelegenheid om de gemeente te bemoedigen vanuit Gods Woord. De eerste paar dagen hebben zij alleen maar het Woord gebracht en Gods Geest was krachtig aanwezig!

Verder genoten ze van de mensen, de natuur en van de mooie witte stranden, waar haast niemand te bekennen was. Badminton is erg populair en voor de beide mannen was daar ook geen ontkomen aan.

Inmiddels zijn ze weer terug op Ambon(stad) en Jaroah begint zich langzamerhand te settelen. A.s. zondag vertrekt Freddy naar Bali, waar hij tijd zal doorbrengen met o.a. Alan Lim, de directeur van JmeO Z-O Azie in Denapasar. Dinsdag keert hij terug naar Nederland.

maandag 16 april 2007

seminar met...Opgave tot uiterlijk 27 april a.s. Per e-mail: assen@ywam.nl of telefonisch: 0592-302113.
Klik op de afbeelding om het te vergroten.

vrijdag 13 april 2007

Bericht uit Ambon

Freddy & Jaroah maken het goed! Ze verblijven hoog in de bergen in Kusuh2 Sere, bij Freddy's broer en schoonzus. De eerste paar dagen is het lekker bijkomen van de lange reis en de stad bezichtigen. Ze hebben ook al wat mensen ontmoet die vorig jaar aan het Go Festival MM2006 hebben meegedaan. Men wist niets van hun bezoek af en was dus erg blij en verrast!

De reis naar Tual gaat zaterdag a.s. niet door. Een leuke bijkomstigheid is dat voorganger Ubro (uit Tual) zondag in Ambonstad, in de gemeente van br. Chris Manusama komt spreken. (Br. Chris is momenteel zelf in Israel).

Volgende week dinsdag vertrekken de twee mannen samen met br. Ubro, richting Tual.zie ook www.jaroahhaumahu.nl

woensdag 11 april 2007

Update Freddy's orientariereis naar Ambon (9-25 april)


Vanmorgen om 7.30 uur, Nederlandse tijd, zijn Freddy & Jaroah Haumahu veilig op Ambon gearriveerd. Zaterdag a.s. vertrekken ze voor een weekje Tual (eiland Kei). Daar zullen ze voorganger Anis Ubro ontmoeten, met wie het Mission Maluku 2007 team van de zomer gaat samenwerken.

Jaroah zal een half jaartje op Ambon verblijven en Freddy keert op bovenvermelde datum terug naar Nederland.

De twee mannen hebben een goede vlucht gehad, na een stop in Hong Kong en later een overnachting in Denpasar (Bali). Freddy voelt zich alweer beter, terwijl hij van hier met kies- en hoofdpijn is vertrokken.

Bid a.u.b. voor de contacten en voor Gods leiding en bescherming.

dinsdag 10 april 2007

De KONING der koningen

http://www.youtube.com/watch?v=RIttQQpBSGI

(Bekijk deze video en wordt gezegend!)

zondag 8 april 2007

Stadsgebed


Beste mensen,

Het was hartverwarmend en zeer inspirerend om met zo’n 50 mensen het gebedsconcert mee te maken in februari.
Moeten we het altijd zo doen? Ik denk van niet. Maar het is wel voor herhaling vatbaar. Het is belangrijk om ook hierin Gods wil te zoeken. Daarom komen we als werkgroepje steeds bij elkaar om te delen wat we op ons hart hebben. In maart hebben we een gebedsavond gehad waarin aanbidding, belijden,(be)danken en (af)smeken de kapstok vormden.(ABBA)
We deden dit met behulp van het met elkaar lezen van een psalm en lieten onze gebeden daardoor inspireren. Bij het laatste onderdeel hebben we ook een aantal actuele gebedspunten gedeeld.
Er waren die avond niet zoveel mensen, daarom stuur ik dit bericht ook rond als herinnering voor de komende gebedsavond op 10 april, de dag na 2e paasdag dus. (OBG, J.C. van Markenstraat).
Als titel hebben we deze avond meegegeven: Aanbiddings / Gebedsavond. We zullen dan met name bidden voor allerlei punten die Assen aangaan; voor kerken, wijken, overheden, eenheid, evangelisatie e.d. Dit alles gecombineerd met aanbidding en muziek. Wie meer informatie wil kan dit krijgen bij Roelof van der Wal ( tel. 399269)

19.30 uur: koffie
19.45 - 21.30 uur: programma
Gezegende pasen toegewenst en met vriendelijke groet, mede namens
Freddy Joel, Karin Bruehl en Roelof van der Wal.

Koert Wolting

woensdag 4 april 2007

Uitnodiging "Hart voor Assen"De vierde bijeenkomst zal zijn: dinsdag 10 april in de Bethelkerk, Groningerstraat 14 ( t.o. Action). Aanvang: 12.15 - 13.30 uur.

Programma:
12.15 uur: Ontvangst en ontmoeting
12.30 uur: Maaltijd
13.00 uur: Bemoediging door Koert Wolting, o.a. van Agapè,

Tijd voor gebed voor elkaar en de stad
13.30 uur: Sluiting

Kosten voor de maaltijd: € 5,-- (opgave vooraf hoeft niet, maar wordt wel op prijs gesteld)

In de toekomst hopen we ook locale politici en ondernemers van Assen uit te nodigen, om van hen te vernemen hoe het er voor staat met de stad en wat zij van ons als kerken en christenen verwachten.

Hart voor Assen:

  • een initiatief van enkele reformatorische en evangelische predikanten/voorgangers en werkers in het veld
  • wil bevorderen dat predikanten/voorgangers, kerkelijke werkers in het veld en betrokken christenen in assen elkaar ontmoeten, elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden en bidden voor de stad
  • organiseert maandelijks een bijeenkomst van ontmoeting en gebed.

Initiatiefgroep Hart voor Assen: Ds. Sieds de Jong (GVK), Freddy Joel (JmeO), ds. Stoffer Otten (CGK), Dennie Rozeveld (Jeugdkerk "The Life"), ds. Henk Sleebos, em. legerpredikant, ds. Ton Vos (NGK)

maandag 2 april 2007

Waarom leven zendelingen van giften?

In het hedendaagse, westerse denken - zeker ook in christelijke kringen - is vaak weinig begrip voor mensen die leven van giften. �Je wordt toch betaald voor je werk?� Toch is het een door en door bijbels idee. Het heeft te maken met afhankelijkheid en betrokkenheid, begrippen die haaks staan op individualisme.
�Hoe meer ik over dit verschil in houding nadenk, hoe meer ik me realiseer dat de individualistische aanpak van het leven in de westerse wereld echt een afschuwelijke vloek is. Ten eerste brengt hij gemeenschap en familieleven tot de ondergang. Ten tweede is hij een illusie, want niemand van ons is werkelijk onafhankelijk en we zullen dat nooit zijn.�
Peter Maiden, internationaal directeur van Operatie Mobilisatie, en Joop Strietman, trainingsco�rdinator OM-schepen, schrijven dat in hun boekje �Hellup... leven van giften! ...ik?� Operatie Mobilisatie is een grote, internationale zendingsorganisatie, waarbij iedereen voor z�n dagelijkse onderhoud afhankelijk is van giften.
Voor organisaties als Jeugd met een Opdracht, Agap� (onderdeel van Campus Crusade for Christ) en tal van andere geldt dat net zo. Weer andere kiezen voor een centrale fondsenwerving en zijn in staat hun medewekers een salaris te verstrekken. Het ene is niet per se beter dan het andere. De keuze heeft sterk te maken met hoe de oprichters van deze organisaties door God geroepen en geleid werden.
Het boekje gaat vooral in op de weerstand die er is om ook werkelijk zo te gaan leven. Die weerhoudt veel mensen ervan �in zending� te gaan, zo bleek uit een onderzoek dat OM heeft gehouden onder 600 mensen die ooit om informatie hadden gevraagd. Iedere twijfelaar zou zich moeten verplichten dit boekje te lezen. Het is vooral vanuit hun gezichtspunt geschreven. Maar ook voor de �gevers� biedt het een interessant inkijkje.
Partnerschap
Financi�le steun verzamelen is n�et een kwestie van geld krijgen zodat je aan het werk kunt gaan. Wie het zo bekijkt, zal het altijd als een last blijven ervaren. �Financieel support opbouwen draait om partnerschap en vriendschap. Als we mensen die de middelen hebben, voornamelijk als donors beschouwen, hebben we het fout. We moeten hen als partners beschouwen, als individuen die God op onze weg leidt tot wederzijds belang en tot zegen voor Christus� koninkrijk.�
Meer nog: �We moeten bidden dat God ons wil leiden tot intense vriendschappen met onze partners. Dat zal tijd kosten. Ben je er klaar voor deze tijd te geven? Het betekent gebed en voorbede voor je partners. Je verwacht dat ze voor jouw bidden. maar ben jij klaar om je te verplichten tot serieus gebed voor hun noden?� Het gaat om vriendschap en de communicatie die nodig is om die te onderhouden.
Jezus
De schrijvers vinden bijbelse gronden voor een dergelijke manier van leven in bijvoorbeeld
Exodus 25 (3-9), 30 (11-16) en 31 (1-6), 1 Kronieken 29 (1-9) en Ezra 1 6-11. Paulus is er - hoewel hij om goede redenen op een aantal plaatsen verkoos �tentenmaker� te zijn - heel duidelijk over in 1 Korinti�rs 9 (13-14) en 16 (6, �Op weg helpen�), 2 Korinti�rs 8 en 9 en Filippenzen 4 (10-20). En Jezus? Hij �kon vissen uit de zee halen met munten in hun bek, maar hij koos er meestal voor dat de vrijgevigheid van anderen leidde tot datgene wat Hij nodig had. Dat betekent wat voor degenen die zeggen dat ze zich nooit zouden �verlagen� om op deze manier te leven.�
De schrijvers suggereren dat onze onwil van anderen afhankelijk te zijn ook kan liggen in de �koppige en goddeloze karaktertrekken in ons�.
Niet iedereen is geroepen tot zo�n manier van leven. Maar, houden de schrijvers de zendeling (in spe) voor: �Veel mensen houden net zoveel van de Heer als jij en ze willen ook betrokken zijn bij wereldevangelisatie. Je bent niet alleen in je verlangen om een zegen voor de wereld te zijn.�
Zo komen we terecht bij motieven die er zijn om te geven. In geven ligt zegen. �De Bijbel moedigt gevers aan te geven in hun eigen belang. Dit (eigen belang, red.) moet niet het motief zijn om te geven, maar het zal het resultaat zijn.� Daarbij doet het er ook niet toe of gevers een hogere danwel een lagere levensstandaard hebben dan de zendeling. �Jezus had de weduwe kunnen weerhouden haar muntje te geven. Maar Hij prijst haar offerdaad.�
Offer
Ten diepste komt het tot de grondzaak �dat een offer essentieel blijft voor iedereen in zendingwerk�- of dat nu een flitsende bediening is of niet. �Zonder het getuigenis van de apostel Paulus: �Niet ik, maar Christus�, wordt elke methode die we kiezen, onmogelijk. Ik moet buigen. Zijn bevel moet zo belangrijk voor ons zijn dat we willen gaan, wat dat ook betekent. Weigeren omdat �het idee van zelf geld inzamelen me niet aanstaat� zal niet leiden tot zegen voor de wereld of het helpen van veel mensen.�
�Hellup... leven van giften! ...ik?� is voor � 2,00 te bestellen bij Operatie Mobilisatie in Emmeloord, www.nl.om.org. Voor hen die overwegen in zending te gaan werken is er nog een ander, evenzeer toegankelijk boekje en voor dezelfde prijs, �Wat doe ik met de Grote Opdracht?�