maandag 8 september 2008

Hart voor Assen, 9 september a.s.

Na een periode van betrekkelijke rust, zullen de meesten van ons zich nu weer hebben in te zetten voor het werk in de wijngaard. Het stuk werkveld dat ons is toevertrouwd is Assen e.o.
Het is goed en nodig dat de werkers in de wijngaard elkaar kennen, elkaar ontmoeten en elkaar bemoedigen. De bijeenkomsten van Hart voor Assen geven daartoe de gelegenheid.
Een derde seizoen gaan we in. Bemoedigend is het, dat we steeds met heel wat mensen rond de (maaltijd)tafel zitten, ervaringen uitwisselen en voor elkaar en de stad bidden. Graag nodig ik je uit voor de bijeenkomsten van dit seizoen: elke tweede dinsdag in de maand.

De eerste bijeenkomst van dit seizoen staat hierboven vermeld
Tijd: vanaf 12.15 tot 13.30 uur
Locatie: de Bethelkerk, Groningerstraat 14 ( t.o. Action).

Ds. Sieds de Jong zal ons bemoedigen vanuit de Bijbel en vertellen over ontwikkelingen die gaande zijn in Kloosterveen. Kerk zijn in een nieuwe wijk en met een gemeente die zelf nog vorm moet krijgen is een hele uitdaging. Fijn dat Sieds daarvan wat wil vertellen.

Programma:
12.15 uur: Ontvangst en ontmoeting
12.30 uur: Maaltijd
13.00 uur: Bemoediging en gebed
13.30 uur: Sluiting

De initiatiefgroep bestaat uit:
Ds. Sieds de Jong ( GKV), Samuël Joël (Jeugd met een Opdracht),ds. Stoffer Otten (CGK), Dennie Rozeveld ( JeugdkerkThe Life), ds. Henk Sleebos, em. legerpredikant, ds. Ton Vos (NGK).

Namens de initiatiefgroep,
ds. Stoffer Otten
Peter van Anrooystraat 23
9402 TR Assen
Tel: 0592 -344034 E-mail: s.otten@solcon.nl

dinsdag 2 september 2008

Getuigenissen van het Mission Maluku Team

Noëlle Patty; Wat ik heb mogen leren en ervaren tijdens onze missie in Tual is dat het niet uitmaakt hoe je bid (lange zinnen, mooie woorden etc).als je het maar met volle overtuiging naar God toe doet. Hoe kort of lang je gebed is God hoort het en doet er zeer zeker wat mee. Ik dacht altijd van hoe langer mijn gebed en hoe mooier de zinnen, hoe eerder God er wat mee zou gaan doen.En door dit altijd te hebben gedacht, durfde ik niet in het openbaar/voor een groep te bidden. Nu heb ik in Tual met wat meiden mogen bidden tijdens de diensten. God heeft mijn ogen en mijn hart geopend om te gaan bidden voor mensen. En dat voelt echt goed! Want daar zit kracht. Maar wat ik het belangrijkste vind is dat als je bid, dat jij je laat leiden door de Heilige Geest. Go with the flow of the Holy Spirit.
Ook heb ik mogen leren dat wanneer je ècht alles in God's handen legt, in wat voor situatie je ook zit, Hij je op ondoorgrondelijke manier (God's manier) bijstaat. Dit heb ik mogen ervaren op het moment dat ik werd uitgedaagd om uit mijn 'comfort zone' te komen. Daar in Tual werd je in het 'diepe' gegooid door alleen op God te vertrouwen en je door de Heilige Geest te laten leiden. Even had ik het moeilijk, wilde niet uit die 'comfort zone' komen, maar door een stap in geloof te nemen kon ik doen wat God wilde dat ik doe: Mijzelf zijn en dienstbaar zijn voor anderen.

Tual was een missie die door God is uitgestippeld in mijn leven. Hij heeft mij gevormd in mijn gebedsleven. En heeft mij discipline gegeven. Vooral het vroeg opstaan, er voor gaan, geduld hebben voor de mensen om mij heen, sterker in het geloof staan. God wist wat er bij mij gevormd moest worden... en dat heeft Hij gedaan. Al deed het hier en daar wat pijn. maar ik haal door die vorming mijn voordeel er wel van uit. namelijk een intensere relatie met God.
In Tual hebben we meerdere malen gehoord dat het tijd is om naar een 'higher level' te verlangen en te gaan.stap voor stap, een stap in geloof, geloof in God, samen met Hem die hogere niveau ingaan. Al met al heb ik een fijne, leerzame tijd gehad zowel met het team uit Nederland als mijn broers en zussen uit Tual. Go to another level..

Tuhan memberkati!

Linda de Regt; Ik heb echt genoten van deze reis!De maanden lange voorbereiding die we hebben gehad heeft ons een sterk team gemaakt. We waren een hechte groep met elkaar die goed op elkaar was ingespeeld, ieder had z'n taak en deed dit goed waardoor alles lekker liep. Iedere morgen met het hele team een uur bijbellezen en ieder avond een uur voorbede maakte ons bewust dat we niets zonder Hem kunnen, het was goed om iedere dag zo te beginnen en te eindigen! Ondanks dat het aantal deelnemers van het GoFestival op Tual minder was dan we hadden verwacht, hadden we toch een enthousiaste groep tieners die er echt voor wilden gaan. De eerste week bestond uit workshops en de tweede week gingen we er op uit.

Voor mij was een hoogtepunt deze reis dat ik voor het eerst les mocht geven. Het onderwerp was ' je identiteit'. Hoe onze identiteit wordt gevormd in onze jeugd, door onze omgeving, wat mensen over je zeggen en je ervaringen. Soms krijgen we een verkeerd beeld van onszelf. God wil ons laten zien hoe Hij ons ziet. Hoe waardevol we voor Hem zijn. Hij wil ons de waarheid over onszelf laten zien en openbaren wat de leugens in ons leven zijn. Iedereen schreef op een briefje wat zijn of haar leugens waren en verscheurde deze voor iedereen met de woorden: ik verbreek de leugens die ik ben gaan geloven in Jezus naam!!
Het was mooi om te zien hoe God aan het werk was en genezing bracht in vele harten.

De tweede week gingen we er op uit, een van onze outreaches was naar het dorpje Rewav.
We werden overal gastvrij ontvangen. Het eerste huisje waar we binnen gingen was van een oude man die van de pastoor niet meer in de kerk mocht komen omdat hij te fanatiek was.... De pastoor had hem ook zijn bijbel en zangboek afgenomen. Daar was hij heel verdrietig over. Nadat wij voor hem gebeden hadden kreeg een van de tieners het op haar hart deze man haar eigen bijbel te geven. Dat was een ontroerend moment! Een volgende huisje waar we binnen gingen was een vrouw die al een jaar ziek op bed lag. Nadat we eerst voor haar genezing hadden gebeden bleek al gauw dat hier een boze geest aan het werk was. We hebben ons hele team bij elkaar gehaald en urenlang gebeden voordat we de overwinning behaalden en de boze geest moest wijken. Wat hebben wij een Grote God die sterker is dan de duisternis! Het was geweldig om mee te maken dat God mensen vrijmaakt en uit de duisternis in het licht brengt!

Het was geweldig om mee te gaan met MM2008! Ik ben erg gezegend tijdens deze reis en het was een voorrecht een zegen te mogen zijn voor Tual!

Annie Latul; Dankbaar te mogen meedoen en genoten van deze reis. Een fijne groep, hoe we met elkaar omgaan, de eenheid,open zijn,luisteren en er zijn voor elkaar.ik ervaar ook de rust en de vrede van God De eerst week in Tual heel goede workshops voor de
gemeente in Tual,wordt toegerust en opgebouwd,maar wordt zelf ook opgebouwd.Ik heb de jeugd gezien hoe hun toewijding is voor de Heer en trouw de workshop bezoeken. De tweede week is er om op uit te gaan te bidden met mensen,hoe ze open staan voor gebed. Mensen vragen om te bidden voor de toekomst van hun kinderen.Wij hebben ook gebeden voor de oma van Myra (Tual) ze was ziek en na het gebed hoorden wij dat zij genezen was.Wij hebben ook ziekenhuis bezocht en mogen bidden voor zowel christenen als moslims. Wat ik in Tual meegemaakt heeft,dat ik open bent geworden en nog meer bewogenheid Mijn geestelijk leven hongerig naar Gods woord.Wij hebben een bijzondere God, Hij heeft een geweldige werk gedaan op Tual. Hij gaat door in de harten en levens van de mensen die Hem volgen.Hem komt toe alle eer.

Johnny Latul; Mijn ervaring met MM 2008 was heel bijzonder ik ervaar de leiding ,de rust en de vrede van God over ons.Ik kan God alleen maar danken ,hoe God ons gebruikt heeft als man en vrouw.God heeft ons taak gegeven en dat is een groot en heilig voorrecht De eerste week hadden wij workshops, bijbellezing,voorbede,heartprep en bidden.En daar heb ik veel mogen leren om voor elkaar te mogen bidden en ook voor anderen.dat ik nu vaker vanuit het woord leest.dat was eerst niet mijn sterke punt. De tweede week zijn wij op outreach geweest Nu is de tijd om uit de conformzone uit te stappen en met mensen te mogen bidden .En dat zien we, wanneer we met mensen bidden zien we dat de Heilige Geest aanwezig is mensen huilen en vind ook genezing plaats we hebben met oma gebeden omdat zij niet op haar zij kan liggen nadat we gebedden hebben kan zij weer uit haar zelf weer draaien.wij zeggen ook wel tegen de mensen,verwacht het niet van ons maar van God.God heeft mijn persoonlijke leven verandert.zachtmoedig en geduldig geworden. Dat ik meer vanuit het woord lees.


Eddie Leatemia; YOUR KINGDOM COME – Mission Maluku 2008 was een geweldige ervaring. In tegenstelling tot MM 2006( mijn eerste zendingsreis), kreeg ik nu wat meer verantwoordelijkheden. Zo mocht ik zorg dragen voor de reis, de tickets, het inchecken en bagage e.d. Ook het regelen van transporten ter plaatse, samen met John, was één van die taken. De reis naar Indonesië verliep niet zonder problemen en dat waren best spannende momenten. Dit kun je ook lezen in de voorgaande verslagen. In Kuala Lumpur was het zelfs zo dat er enige irritatie ontstond tussen Samuël en mij. Maar door er openlijk over te praten, waarbij Samuël om vergeving vroeg, kwam er weer rust. Het resultaat was dat we elkaar meer zijn gaan waarderen. Wat ik geleerd heb is om rustig te blijven en op de Here te blijven vertrouwen, in alles proberen Zijn plan te ontdekken. De twee daarop volgende weken heb ik Samuël als een oudere broer mogen ervaren die mij verschillende taken toevertrouwde, alle eer aan de Here. Verder deed ik ook veel vertaalwerk, van Indonesisch naar Nederlands en andersom. In de eerste week mocht ik ook twee workshops geven. De eerste ging over ‘De rol van de media’ waarbij ik de nadruk legde op het gebruik van internet en email. De andere workshop ging over ‘Vorming’. Ik deed alles met plezier en genoot er van, voelde me helemaal in Mn rol daar in Tual. Mijn dank aan de Here voor wat Hij in mijn leven heeft gedaan komt tot uiting in de liefde en aandacht die ik daar aan de jongeren heb mogen doorgeven. MM2006 en MM2008 inspireerde mij om jongeren aan te moedigen om in de vreze des Here hun positie in de maatschappij in te nemen. Hen te inspireren om hun best te doen op school en om te gaan studeren en te vertrouwen op de Here die in alles kan en wil voorzien. Van onze kant kunnen wij relevante oplossingen bieden door b.v. het initiëren van projecten met het doel om de levensstandaard te verhogen. Als kinderen Gods hun posities innemen kan er gerechtigheid, welzijn en voorspoed zijn. Koninkrijk denken is Gods koninkrijk bouwen, Mission Maluku heeft hierbij een grote rol te spelen daar in Maluku. Het is echt genieten van dit alles wij hebben ook ontzettend veel gelachen daar in Tual, wat een tijd. Het is een eer om dit alles te mogen doen. Maar het fijnste is nog om Het Woord te delen, om de Here Jezus bekend te maken. Om mensen tot bekering te zien komen, om genezing en bevrijding te zien plaatsvinden en de kracht van een levende God te ervaren. Er was daar grote honger en dorst en de zalving was daar. Het enige wat je hoeft te doen is geven geven en nog eens geven. De profeet Micha schrijft dat de Here een dorst en honger in het land heeft bewerkt, maar hij schrijft ook dat er een tijd komt dat de mensen zoeken naar Gods woord maar het niet vinden. Ik moet er niet aan denken. Ik ben blij voor die vele mensen bij wie wij het woord hebben mogen brengen, die nu weten dat God een levende God is. Dat zij mogen weten en ervaren dat de Here Jezus Gods zoon is die voor ons aan het kruis ging. Ja daar genoot ik nog het meest van,
Dank U Vader dank U Here Jezus dank U Heilige Geest, YOUR KINGDOM COME. Mijn dank ook aan het team van MM2008, voorgangers echtpaar bpk. Anis en ibu Endang Ubro en ROCK Church Tual, JMeO Assen, Pinkstergemeente Immanuëlkerk Maastricht, vrienden en familie voor gebed, financiën en praktisch hulp.

Daniël Pattinasarany; "Verbazingwekkend en boven verwachting." Dit zijn de eerste woorden die bij me opkomen als ik terug denk aan deze trip naar Tual.
Van begin, de spannende heenreis, tot eind, afscheid op het vliegveld, heb ik mij verbaasd over Gods soevereiniteit. Wie had nou gedacht dat er 1000 kinderen zouden opdagen ipv de verwachte 500, wie had nou gedacht dat'n `verloren' ticket 10 min. voor vertrek nog terecht zou komen, wie had nou gedacht dat al die spontane gesprekken, zoals in de bank, zouden plaatsvinden, wie had nou gedacht dat we zelf mensen zouden gaan dopen, wie had nou gedacht dat sommige van ons daar `jonger' zouden worden( ja ja oom John & tante Annie…). Dit alles leerde mij en herinnerde mij eraan dat God's wegen hoger zijn dan de onze.(Jes.55:8,9)
Een van de ervaringen en lessen die mij vooral is bijgebleven is die na een workshop over het Vaderhart. Wij mochten als team uit Holland gaan bidden voor de deelnemers. Toen er een jongen was voor wie ik wilde bidden en aan de Heilige Geest vroeg wát ik moest bidden sprak Hij: `Omhels hem.' Eigenlijk was ik helemaal op mijn `allergeestelijkst' gefocust op een specifieke tekst of een woord en besloot nog te wachten. Weer sprak de Heilige Geest: `Omhels hem.' Zodoende besloot ik hem te omhelsen. Op het moment dat ik hem omhelsde barstte de jongeman in tranen uit! Zo bleven we een aantal minuten staan en vroeg ik hem wat hij ervoer. Hij vertelde mij dat hij troost ervoer en dat hij met liefde gevuld werd! Inderdaad: sometimes actions speak louder than words….

Als u mij zou vragen hoe ik de toer alles bij elkaar heb ervaren dan zou ik zeggen, als…'siapa sangka'(wie had dat gedacht)…. “Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle eeuwigheid! Amen.”(Ef.3:20,21)

Nancy Bentvelzen-Picauly; Op donderdag 31 juli 2008 zijn we teruggekomen uit Indonesië, waar we met ons zendingsteam twee weken in Tual zijn geweest voor onze missie. We hebben daar samengewerkt met een jong team vanuit Tual van de leeftijd vanaf 12 jaar en ouder. De eerste week bestond uit theoretische bijbellessen in de vorm van workshops en de tweede week zijn wij op outreach geweest met daaropvolgend twee avonden een mini DTS (Discipel Training School van Jeugd met een opdracht).We hebben Gods grootheid en majesteit mogen ervaren, onder andere d.m.v. de bevrijding van een jonge vrouw die al een jaar ziek op bed lag. Na urenlange gebedsstrijd is de boze geest uit haar gegaan en is ze bevrijd. Mensen die verlamd waren, konden weer lopen, mensen die na gebed genezen waren na langdurig ziek te zijn geweest. Twee meisjes uit ons Tual-team mochten we dopen in zee. Dit was ook een wens van Hans. God heeft zijn gebed verhoord (zie foto’s). Dezelfde dag, op het strand, heeft een moslimjongen zich bekeerd tot christen. De volgende dag heeft zijn moeder Jezus aangenomen als haar Heiland en Verlosser!We hebben veel blijdschap mogen ervaren. We hebben honderden mensen en meer dan duizend kinderen mogen bereiken. Deze kinderen kwamen op een door ons georganiseerde “kidsday”. We hadden gerekend op 300 kinderen, maar er kwamen er duizend. We moesten snel weer inkopen doen, omdat we voor elk kind een cadeautje hadden gekocht. Het is gelukkig gelukt om elk kind te voorzien van een cadeautje. Tijdens deze “kidsday” werd een oproep gedaan wie zijn of haar leven aan de Here wilde geven. Honderden kinderen en ouders stonden op en hebben hun hart aan de Here Jezus gegeven. Dit was indrukwekkend om te zien. De volgende dag hebben we arme mensen rijst en bami mogen geven. De plaatselijke kleermaker (waar Hans een paar is geweest om zijn broeken korter te laten maken) en zijn personeel hebben hun hart aan de Here Jezus gegeven. Ter plekke hebben wij ze zien veranderen. Ze straalden, omdat het Licht van Jezus in hun leven begon te schijnen. Dit was erg ontroerend. De band met de mensen van Tual is sterker geworden en we zijn meer van ze gaan houden. We zijn voor volgend jaar weer uitgenodigd door Rock Church Tual. Als God het wil, gaan we volgend jaar weer. Het kerkgebouw in Tual zal dan tegen die tijd ook gereed zijn en dan zullen wij hopelijk aanwezig zijn bij de opening.We willen iedereen bedanken voor hun gebeden en voor de financiële bijdragen die wij voor deze missie hebben mogen ontvangen. We hebben met deze giften vele mensen mogen zegenen. Hartelijk dank namens het Mission Maluku Team! Moge God u overvloedig zegenen en uw gebied vergroten.Hans Bentvelzen; Ik heb MM 2008 opnieuw ervaren als een reis heel dicht bij God. De voorbereiding, het onderwijs de eenheid in het team, allemaal heel bijzonder. Voor mij persoonlijk begon het eigenlijk al in januari van dit jaar, toen ik samen met Samuël aan de voorbereiding van deze missie mocht beginnen. Ik mocht ervaren dat als je steeds vertrouwd op de Heer en niet twijfelt bij de dingen die van je gevraagd worden, dan ervaar de kracht van de Heilige Geest. Ik mocht mijn eerste workshop geven over dienstbaarheid en onderwerp waarmee ikzelf nog volop worstel. Het was een soort leren tijdens het doen..

De tweede week gingen we er als team weer opuit naar het ziekenhuis, naar een weeshuis en naar een dorp genaamd Revav.
Alles wat we tijdens de eerste week geleerd hadden, werd nu in de praktijk gebracht. Echt een genot om dit van zo dichtbij
te mogen en kunnen waarnemen.
P.S. Ik hoop er volgend jaar weer bij te zijn