vrijdag 23 november 2007

Uitnodiging voor Molukse vrouwen


God geeft goede gaven!

Spreekster: Sijtje Tollenaar
(Jeugd met een Opdracht)


Datum: Donderdag, 29 november
Locatie: Elbestraat 81, Assen
om 20.00 uur

N e e m j e v r i e n d i n m e e !


Contact: "Ladies Shower", voor en door Molukse vrouwen
JmeO Assen (0592-302113)

donderdag 15 november 2007

Kings Kids... wachten


Als Kings Kids stafmedewerkers zijn we de afgelopen maanden al drie zaterdagen bij elkaar gekomen om ons voor te gaan bereiden op het jaarteam. We waren allemaal erg enthousiast, gemotiveerd en hadden er heel veel zin in! De ontmoetingen die we met elkaar hadden, waren erg opbouwend en bemoedigend: samen bidden en samen zoeken naar Gods wil voor Kings Kids in het Noorden. Het was ook erg leuk om elkaar beter te mogen leren kennen en om zo samen aan Gods Koninkrijk in Assen te mogen bouwen. Onze liefde voor God en voor de jeugd & tieners bracht ons samen.

In ons zoeken naar Gods leiding, sprak het boek "Overgave" (door Derek Prince) ons erg aan. Daarin staat het volgende: "De dingen waarvan wij denken dat ze goed zijn, dingen die goed lijken, maar die voortkomen uit menselijke pogingen om het goede te doen, zijn de grootste rampen. God beware ons ervoor! God beware mij ervoor! Hij beware ons allen voor het verwekken van Ismaels, want we zullen er ons hele leven spijt van hebben. Wat is een van de grootste test, die God ons ooit laat doormaken? Wachten! Als God ons zegt een berg te beklimmen, dan beginnen we onmiddellijk te klimmen! Maar, als God ons zegt te blijven zitten wachten aan de voet van de berg, dan krijgen we dat vaak niet voor elkaar. Overgave..."

Naast alle andere factoren, hebben we als King's Kids stafmedewerkers besloten om het jaarteam te gaan verzetten. De komende maanden blijven we als staf regelmatig bij elkaar komen voor een tijd van gebed en zoeken naar Gods leiding.

Dus hier volgt het belangrijk nieuws: Het King's Kids jaarteam gaat pas in september 2008 van start! (en niet in januari, zoals dat eerder werd vermeld)

PS. Voor vragen kunt ons altijd telefonisch bereiken.

donderdag 1 november 2007

Op zoek naar "God in Assen".


Donderdagavond - 1 november - is de eerste themabijeenkomst over “God in Assen”. De avond begint om 18.00 uur in de consistorie van de Zuiderkerk. (Georganiseerd door de Protestante Gemeente Assen).
De organisatoren schrijven het volgende: "We krijgen hulp van vertegenwoordigers van Stichting Asser Jeugdkerk "The life" en medewerkers van "Jeugd met een Opdracht" in Assen. Deze avond dus veel aandacht voor de vraag, hoe we als kerken jongeren kunnen bereiken.

We beginnen deze missionaire zoektocht met een warme maaltijd, verzorgd door een aantal vrijwilligers. Mensen die graag willen komen, maar geen gebruik kunnen maken van de maaltijd, worden tegen 19.30 uur verwacht. De avond is voor iedereen toegankelijk".
Locatie: Zuiderkerk aan de Zuidersingel 81 in Assen.

(Overgenomen uit het kerkblad van de wijkgemeente Centrum-Witterholt, Assen).