dinsdag 22 juli 2008

Foto-impressies MM2008


Zondagmorgendienst waar Samuel sprak


Eddie vertaalde voorganger Anis Ubro


Ita's onderwijs over kinderen (workshop)


Pakjes inpakken voor het kinderfeest en ...


ballonnen blazen


1000 kinderen aanwezig tijdens het kinderfeest


Kinderen kwamen naar voren om Jezus aan te nemen


Dozen met rijst, bami en fruit om uit te delen


Voedselpakketten die ingepakt moesten worden ...


en die later uitgedeeld werden aan arme dorpelingen


Kinderen uit het dorp


Mensen waar we voor mochten bidden


Huisbezoeken


Elke morgen een uur lang de bijbel hardop lezen


De jeugdgroep van Ambon die voor ons bad


Jeugdgroep van gemeente de "Rock" op Ambon die deelnam aan Mission Maluku 2006

vrijdag 18 juli 2008

MM008 bijna voorbij...


Jakarta

Terwijl het nu bij ons bijna 23.00 uur is, maakt in Ambon het team zich over enkele uren klaar voor de terugreis. Om 13.00 uur (locale tijd) vliegen zij richting Jakarta om daarna de vlucht naar A'dam te gaan nemen. Zondag om 5.30 uur worden zij in Nederland verwacht.

Inmiddels zijn Ferry & Ita (JmeO Bali) al terug in Denpasar en Linda is een paar dagen eerder naar Jakarta vertrokken. Zij zal zich straks bij de rest van het team toevoegen voor dezelfde vlucht naar A'dam. Hans, Nancy & Eddie zijn nog op Tual.

Een raar idee dat Mission Maluku 2008 al voorbij is, na bijna een jaar van voorbereiding (het desbetreffend team komt maandelijks een zaterdag bij elkaar).

Hartelijk dank voor uw meeleven,
voor uw betrokkenheid
en vooral voor uw gebeden.

Samen met het team en met vele anderen op Ambon & op Tual bent u
PARTNERS IN DE OOGST!

We hopen u allen te ontmoeten op de
Verslagdienst in Zwolle
30 augustus a.s.
(Zie flyer in eerder vermeld bericht).

Wilt u ook nog blijven bidden voor de behouden aankomst van de verschillende (kleinere) teams en voor de omschakeling straks in Nederland? Nogmaals hartelijk dank!

donderdag 17 juli 2008

Please Pray!


  • Dank God voor Zijn oneindige liefde en voor Zijn trouw
  • Bid voor de nieuwe gelovigen in Tual en op Ambon; dat zij een goede gemeente zullen vinden die hen verder kan begeleiden
  • Bid voor Samuel die momenteel op bed ligt (buikpijn & vermoeidheid)
  • Bid voor het Mission Maluku team; dat zij straks goed uitgerust naar Nederland terug zal gaan vliegen. Sommigen van hen moeten daarna direkt gaan werken!

"Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil." (Joh. 8:29)

woensdag 16 juli 2008

Vandaag een wonder!


Op de pasar

16 juli 2008: De kleermaker, zijn vrouw en zijn personeelslid hebben gebed gevraagd en hebben hun hart aan de Heer gegeven. Linda (20) en Myra (17) van de gemeente de "Rock" hebben met ons meegebeden. Het is de kleermaker van de pasar (markt) aan de overkant van hotel "Suita" in Tual

We voelen ons geleid door de Heilige Geest en wij ervaren Gods grootheid en majesteit!Berichtje van Nancy en haar (achtergebleven) team uit Tual.

dinsdag 15 juli 2008

Update Tual (6) vanuit Ambon

Vrijdag; KIDS PARTY in Kimson
Onder leiding van Ita hadden we een kidsparty in de KIMSON Centre. De eerste kinderen kwamen zo rond 16.30 uur binnen wandelen. Ze hadden gerekend op 300 kinderen, maar na ongeveer een uur werd het zo vol dat er wat kinderen buiten moesten blijven. Deze werden later weer naar binnen gebracht. Het was echt een leuke party... de kids kregen een film te zien, daarna werd er een sketch getoond door de tieners van de Rock Centre. Ook kwam er een clown langs die zijn moves liet zien, veel gezongen en aan het eind kregen alle kids een snoepzakje mee. Nadat alle kids waren vertrokken werd ons verteld dat er meer dan 1000 kinderen aanwezig waren!!! Een bomvolle Kimson dus en erg gezegend! Er werd tijdens de party ook aan de kids gevraagd of ze hun leven aan Jezus wilde geven. Nou, echt iedereen stond op!! Het was echt kippevel om te zien!

Maandag; de ontmoeting bij de bank.
We gingen na de activiteiten in de kerk met een groepje naar de bank toe om geld te pinnen. Zodoende kwamen we bij de bank Rayat Indo aan. Terwijl Linda en Noelle geld probeerden te pinnen, raakte Eddie in gesprek met de security van de bank. Eddie kon hem vertellen over het doel van onze missie in Tual.
Nadat gebleken was dat geld pinnen niet mogelijk was, stelde de security man voor om naar binnen te gaan. Er werkte n.l. een oom Tahamata (geen oom van..) die een leidinggevende functie had. Na de kennismaking met oom T. legde hij uit dat er een netwerkstoring was waardoor wij niet konden pinnen. Maar deze man was ook benieuwd wat we hier in Tual kwamen doen. Oom Eddie vertelde opnieuw het doel van onze missie, waarop deze man geinteresseerd en geëmotioneerd raakte. Hij werd geraakt door het feit dat wij dit alles op onze eigen kosten deden. We zeiden dat we dit met liefde en volle overtuiging deden. Hierop antwoordde hij: de vreugde is van jullie gezichten af te lezen! Hij keek ons een voor een verbaasd aan. Ondertussen kwamen Hans en John aanschuiven. Dezelfe man wilde nog meer vragen stellen, maar vanwege zijn functie kon hij niet vrijuit praten of vragen stellen. We hebben hem uitgenodigd om een keer langs te komen. Dezelfde avond kwamen wij als groep hem weer tegen en weer zei hij: "De vreugde straalt van jullie gezichten af!" Wij waren hierdoor allemaal bemoedigd, omdat hij in ons de Jezus zag. Het was zijn ontmoeting met de Heer!

Myra's bevestiging:
Op de eerste dag van het Go Festival gaf Eddie een workshop over 'De rol van de media' met nadruk op gebruik van internet/e-mail. Na de sessie werden de deelnemers verdeeld in drie groepen met de opdracht om met en voor elkaar te gaan bidden. Eddie had in gedachten om een groep samen met Ferry (van het Mission Maluku team) te gaan leiden, terwijl de andere twee groepen respectievelijk zouden worden geleid door John & Annie, Daniël en Noëlle. Daniël stelde voor om het anders te gaan doen, zodat Daniël samen met Eddie een groep konden leiden. Op die manier was er n.l. in elke groep iemand aanwezig die Indonesisch sprak. Na opening met gebed vroeg Eddie of er iemand was die persoonlijk gebed nodig had. Een meisje gaf aan dat zij een gebedspunt had. Ze wilde namelijk theologie gaan studeren. Eddie vroeg haar naar haar naam. Myra heette zij. De twee broeders keken elkaar lachend aan en Eddie vertelde over Daniel en zijn Myra: dat zij vorig jaar ook hier was en nu in Engeland de bijbelschool aan het volgen is. Eddie en Daniel waren ervan overtuigd dat de Here deze betreffende groen licht gaf om theologie te gaan studeren. (Later begrepen Eddie en Daniel ook waarom Daniel deze groep moest leiden).

Donderdag; bij de kapsalon.
Samuel kwam op het idee om een cream bath te gaan nemen. Linda, Hans & Nancy vonden dit ook een goed idee en met zijn vieren gingen zij naar de kapsalon toe naast ons hotel. Zij waren echter verbaasd toen zij de kappers zagen. Je zou eerder zeggen dat zij "kapsters" waren! Deze manen zagen eerder uit als vrouwen en een van hen liep zelfs op hoge hakken. (Linda en Nancy moesten er om giechelen). Na het wassen kregen de klanten masker in het haar, die goed ingemasseerd werd. Dit was aangenaam. Maar toen hoorden zij opeens film op de achtergrond. De vier gasten draaiden zich om en zagen dat het een geen nette film was. Hans begon direkt in tongen te bidden en plotseling was er overal kortsluiting en de stroom viel uit. Dus ook de t.v. deed het niet meer! Als achtergrondmuziek draaide men toen Celine Dion, wat stukker aangenamer was. De nek- en schoudermassage volgden en ook onze armen werden gemasseerd. Het was heerlijk, vooral na het bezoek aan het strand waar we gezwommen haddden. Voor maar liefs zes euro's werd ons haar geknipt, gefohnd en in model gebracht. Wat een zegen. Dank U Heer!

De doop op het strand en Hans zijn droom in vervulling;
Vandaag een dag van ontspanning en plezier op het strand van Tual. Tijdens het Go-Festival werd de vraag gesteld wie er nog niet gedoopt was. Er bleken twee meisjes zich te hebben op gegeven. Stiekum kwam een lang gekoesterde droom weer boven, zou ik dat misschien mogen doen?Met een bus vol mensen vertrokken we om 11:00 uur richting het strand, waar we na een klein uurtje arriveerden. Het zag er een beetje bewolkt uit, maar met een aangename temperatuur van zo'n 28 graden was het heerlijk strandweer.
De twee meisjes werden door voorganger Anis voorbereid. Ze werden gezegend en verklaarden Jezus te willen aannemen als hun Heiland en Verlosser. Eddie zag het verlangen in mijn ogen en vroeg aan de voorganger of ik bij de doop mocht helpen en .... ja hoor geen probleem! Ik rende door het water naar de doopplek.Woorden schieten te kort, het was op dat moment moeilijk te beschrijven, maar vooral dankbaarheidin mijn hart voerde de boventoon.
De mensen op het strand zeiden dat toen de meisjes uit het water omhoog kwamen, de zon door de wolken kwam; een bevestiging dat het feest in de hemel was! "Ik ben God dankbaar dat ik op deze plek mocht zijn en dat ik gehoor heb gegeven aan Zijn oproep." (Hans)
(Verslag opgetekend door Noelle Patty)

Voor meer nieuws, verslagen, video-opnames en foto's .... kom naar de verslagdienst:

Ambon


Baai van Ambon

Momenteel verblijft het Mission Maluku team op Ambon: een beetje vakantie houden & voor familie-en vriendenbezoek. Samuel woont met een klein team bij zijn neef en Noelle verblijft bij haar oom & tante in Kusu2 Sereh. Hans, Nancy & Eddie zijn nog op Tual.


Deze week hopen we meer bericht te ontvangen van het team...

vrijdag 11 juli 2008

Update Tual (5)

King is een van de jonge deelnemers van het Go Festival die net als zijn ouders naar de GPM gaat, de traditionele kerk. Thuis vertelt hij alles aan zijn moeder, waaronder de genezing van Davy (zie vorig bericht). King's moeder, die op haar beurt nieuwsgierig raakt, daagt het MM-team uit om voor haar reuma te komen bidden. Het team is gekomen en heeft gebeden. Jezus heeft ook deze vrouw aangeraakt waarop zij de Here Jezus aangenomen heeft!

Het Mission Maluku team maakt het verder goed en God is ook in verschillenden van hen aan het werk. Afgelopen woensdag- en donderdagavond was er de Mini-DTS (Discipelschap Training School): Na het horen van " Het kennen van God" en "Het hart van de Vader", zijn veel mensen voor gebed naar voren gegaan.

Vrijdag zal Linda voor de vrouwen van de gemeente de "ROCK" spreken en zaterdagavond spreekt Samuel voor de laatste keer in de jeugdgroep. Daarna zal er een liefdemaaltijd zijn voor zo`n 60 mensen, georganiseerd. door het Mission Maluku team, om de gemeente te zegenen.

Zondag a.s. zullen er nog verschillende activiteiten in de kerk zijn en maandag om 06.00 vliegt het team richting Ambon. Daar zullen zij een klein weekje doorbrengen. Hans, Nancy & Eddy blijven nog iets langer in Tual achter.

Volgende week zondag, 20 juli, komt het team in Nederland aan.

woensdag 9 juli 2008

Update Tual (4)

Bijzondere ontmoeting:
Myra was een van de deelnemers die "er op uit ging" en voor het eerst leerde bidden. Zij bad voor een oude, zieke opa, die al een hele poos zijn armen niet meer kon uitstrekken. Maar na gebed, gebeurde het wonder: Jezus genas zijn beide armen en opa (en later ook zijn vrouw) nam de Here Jezus in zijn hart aan. Toen hij aan Myra vroeg vanwaar zij (en haar familie) kwam, bleek dat zij families van elkaar waren. Wat een bemoediging dat God Myra gebruikte voor haar eigen opa!

De kracht van het bloed van Jezus:
Samuel en zijn team zochten de jonge vrouw Davy op die gekluisterd aan bed lag omdat zij niet meer kon lopen. Na een uur voor haar te hebben gebeden, ervoer het team dat haar ziekte niet lichamelijk was, maar puur geestelijk: de machten van de duisternis hielden haar vast. Weer baden zij voor haar en langzamerhand manifesteerde zich het een en het ander. Het was moeizaam en nog steeds kwam er geen doorbraak. Na een korte onderbreking, liet God het team zien dat zij aanhoudend en volhardend voor deze jonge vrouw moesten blijven bidden. De strijd in de hemelse gewesten was heftig! Het team werd bepaald bij het bloed van Jezus. En als reactie daarop nam Davy een slokje van de avondmaalswijn. Na het gedronken te hebben ervoer zij totale bevrijding & genezing in de naam van de Here Jezus!

Jezus heeft de vijand overwonnen en Davy werd zowel lichamelijk als geestelijk genezen!

zondag 6 juli 2008

GO OUTREACH schema (Tual)


Hier baden de deelnemers van MM2007 voor de bouw van een nieuwe kerk

In deze tweede week ligt de nadruk van de GO Outreach op gebed & evangelisatie. 's Ochtends maken we ons klaar om er 's middags op uit te gaan in GO teams naar verschillende plekken. We bereiden ons hart voor.

Het GO outreach schema ziet er als volgt uit:
09.30 - 10.00: Aankomst alle deelnemers, koffie & thee
10.10 - 15.00 : MC opening / Hartsonderzoek (Heart Prep)
10.15 - 11.15 : Aanbidding & voorbede
11.15 - 12.15 : Outreach voorbereiding
12.30 - 13.30 : Lunch
14.00 - 16.00 : Outreaches in GO TEAMS: vertrektijd, bidden, aktie, evalueren& afsluiten met gebed in de verschillende teams
16.00 - 16.30 : Terugkomen naar de "Rock"

donderdag 3 juli 2008

Update Tual (3)

Sms-berichtje van Samuel:

  • Vanmiddag werden twee jonge meiden gedoopt en een jongen kwam tot geloof
  • Morgen hebben we een samenkomst met 500 kinderen van de GPM-kerken (17.00 - 19.00 uur).

woensdag 2 juli 2008

Beknopt reisverslag van Noelle uit Tual


Noelle, helemaal rechts vooraan

Dag van vertrek: Om 18:00 uur moesten we aanwezig zijn op Schiphol en iedereen was redelijk op tijd. Bij het inchecken bleek dat de KLM een overboeking had van 10% (dit schijnt standaard te zijn bij KLM zodat ze zeker weten dat de vlucht 'vol' zit). Nadat we onze koffers hadden ingecheckt was het zo dat er 6 van ons GEEN plaats hadden in het vliegtuig. We hadden toen besloten om zo vroeg mogelijk bij de Gate te gaan zitten. Daar eenmaal aangekomen hebben we de 6 plaatsen geclaimd door te bidden. Na wachten klonk er door de luidspreker 'mr. Bentvelzen'. Dus oom Hans naar de balie... En hij kwam terug met 6 plaatsen!! Thank You Lord! Wel hadden we een uur vertraging.

Achteraf bleek dat we maar met 3 motoren naar Kuala Lumpur vlogen. Motor nr. 4 werkte niet naar behoren. De aankomst in Kuala Lumpur was goed, maar al snel kregen we te horen dat we minstens 2 uur vertraging zouden hebben i.v.m reparatie motor 4. Ter compensatie konden we @ airport KL gaan eten wat we maar graag wilden. Na wat genuttigd te hebben en wat rondlopen, terug naar de Gate. Hier werd ons verteld dat de reperatie nog gaande was en dit nog wel 4 uren kon duren. Ons werden twee opties gegeven: 1. wachten totdat de vliegtuig vliegklaar was. 2. met Malaysian Airlines vliegen naar Jakarta. In eerste instantie wilden we wel wachten op KLM, maar d'r kwam al snel een persoon vertellen dat KLM helemaal niet zou gaan vliegen. Dus zat er niets anders op om onze vlucht over te boeken naar Malaysian Airlines. Deze vertrok 2100 uur (plaatselijke tijd).

Na in totaal 5 uurtjes vertraging kwamen we pas om 22.00 uur (plaatselijke tijd) aan in Jakarta. Daar stond usi Ita samen met haar vader, broers en zusje op ons te wachten. We werden door de FM7 hotel-medewerkers opgehaald. Koffers in de bus, wij in de bus en op naar het hotel. Daar eenmaal aangekomen (23:30 uur) konden we eindelijk douchen! Wat is dat dan heerlijk na meer dan 24 uur niet te hebben gedouched! ;-) Na een heerlijke douche, lekker slapen op een zeer comfortabele bed! Helaas was dit maar voor korte duur, want onze vlucht naar Surabaya vertrok 06:00 uur. Tijdens het inchecken van onze koffers @ Jakarta airport bleek dat we allemaal overgewicht hadden. Nee, niet wij maar onze koffers! Dit was heel raar, want niemand had wat extra in zijn/haar koffer gestopt. Na een aanbetaling voor ons overgewicht zijn we met Batavia Air naar Surabaya gevlogen en van hieruit naar Ambon.


Op Ambon moesten we anderhalf uur wachten op onze vlucht naar Tual! Deze tijd benut met het nuttigen van het lekker eten van tante Sien (van de BMB-tour muziekgroep die toen in Nederland was) die een restaurant heeft @ airport Laha. Daar kwamen we Magdala Ferdinandus en Nadine Balke tegemoet! Magdala had een jaar DTS gevolgd in de Filipijnen. Ook werden onze tickets Ambon-Tual gebracht. Tijdens het inchecken kwamen ze erachter dat er 1 ticket tekort was. Het was even spannend. Weer bidden tot God en echt 10 minuten voor vertrek kwam er een jongen naar ons toe om te zeggen dat de ticket was gevonden op een parkeerplaats (!). Gauw onze airport- tax (belasting) betaald en snel wandelen naar het vliegtuig om geen delay te veroorzaken. Na anderhalfuur vliegen kwamen we EINDELIJK aan in TUAL! Daar werden we verwelkomd door de mensen van de Rock Centre.

Vanaf de dag van vertrek vanuit Amsterdam tot aan de aankomst in Tual was het best spannend. Wat tegenslagen, maar met God lukt alles!!! No one can beat US!


Update Tual (2)

Tual, vorig jaar

Groeten uit een warme Tual!

We zijn net klaar met de bijeenkomst. Linda heeft vanmorgen heel goed gesproken over "Identiteit." De deelnemers moesten later op papier schrijven welke leugen hun vasthielden en moesten daarna naar voren komen en de leugen uitspreken, het papiertje verscheuren en in de doos doen. Morgen aan het strand gaan we al de leugens verbranden.

Het was ook heel bijzonder met de vier voorgangers uit Tepa: nederige mensen en hongerig om nieuwe dingen te leren. Ik heb contact gezocht met voorganger Daniel, een van de vele discipelen op de Molukken die door onze voorganger Henk Karelse gecoacht wordt.

Johnny en Annie Latul genieten ook heerlijk van het zijn hier. Johnny zegt steeds: "Luar biasa!" (buitengewoon geweldig!). Geestelijk groeien ze allebei! Met Eddie gaat het ook goed en hij voelt zich helemaaaal thuis in Indonesie. Noelle heeft het ook naar de zin en heeft al met een aantal mensen mogen bidden. En Linda... die geniet!

(Berichtje van Samuel, die zich nu - gelukkig - al wat beter voelt)

dinsdag 1 juli 2008

Update Tual (1)"Disini luar biasa!" (Hier is het buitengewoon geweldig!) Er doen vier voorgangers uit Tepa, Babar mee. Ze hebben vier dagen met de boot gevaren om naar Tual te komen. We zijn voor volgend jaar uitgenodigd om in Babar training te geven.

O ja, Drie jonge meisjes willen zich laten dopen. Alle eer aan Koning Jezus! God is goed!

(sms-berichtje van Nancy Picauly)