donderdag 28 juni 2007

Programma TT-Evangelisatie 2007


 • Donderdag, 28 juni

09.30-12.30 Evangelisatie in de binnenstad

13.30-16.30 Evangelisatie in de binnenstad

19.30-24.00 Evangelisatie in de stad (Rolderstraat)


 • Vrijdag, 29 juni

09.30-12.30 Evangelisatie in de binnenstad

13.30-16.30 Evangelisatie in de binnenstad

19.30-24.00 Evangelisatie in de stad (Rolderstraat)


* De Evangelisatie-bus staat op de parkeerplaats naast de Bethelkerk (Groningerstr. 14)

* Locatie: Gebouw "Leger des Heils", Rolderstraat tegenover de Tasmanflat

De TT-commissie: Andre Huizinga (06-10443465), Willem Schipper en Ruurd Visser

meer foto's ...

Voor meer impressies van de uitzenddienst, klik naar www.air-hidup.nl, foto's Mission Maluku 2007 bekijken

maandag 25 juni 2007

How great are YOU Lord!


Edu's afbeelding: de eerste foto links van de tweede rij
 • God heeft afgelopen weekend een groot wonder verricht. Edu, die maandenlang met gezondheidsproblemen worstelde (o.a. hartproblemen, bloedingen en braken), werd op doktersadvies aangeraden om NIET met ons op Mission MalukuTour te gaan. Maar zaterdag kwam de ommekeer: tijdens een gebedsdienst kreeg hij een ontmoeting met de levende God. Zijn hart en zijn darmen werden door Gods Geest aangeraakt en Edu is genezen! (Zelfs op het toilet merkte hij het verschil!). Het was een en al vreugde en we zijn allemaal zo bemoedigd door de Heer.

 • Gemeente "Levend Water" uit Zwolle heeft afgelopen zondag de uitzenddienst voor ons volledig verzorgd: eten en lekkere hapjes werden bereid en verkocht, een goede aanbiddingsband met uitstekende zangeressen en muzikanten, een prachtige menari-dans en wat Keieze liederen werden ons toegezongen. HARTELIJK DANK LIEVE GEMEENTE!!!

 • En het allerbelangrijkste: er werd voor ons gebeden en als team ontvingen we de zegen van God mee met o.a het profetisch woord: "Petrus, die op het water naar Jezus toe liep" (dit hebben we gedurende onze voorbereidingen al meerdere keren ontvangen en dezelfde schilderij was in de ruimte aanwezig, waar we altijd samenkwamen)


 • De verkoop van eten & hapjes en de collecte hebben in totaal 1300 euro's opgeleverd voor het Tual Project

donderdag 14 juni 2007

Persbericht


Klik op het beeld om het te vergroten

Op 11 juli as zal er een team van 28 personen, waarvan het merendeel bestaat uit jongeren, voor een zendingsreis naar de stad Tual op de Kei eilanden afreizen.
Sinds het uitbreken van de onlusten tussen Christenen en Moslims, in 1999 en 2000, op de Molukken zijn de gevolgen hiervan nog steeds merkbaar. Naar aanleiding van deze onlusten zijn er in de loop der jaren verschillende hulpacties op touw gezet. In de afgelopen vier jaren zijn er teams van jonge christen molukkers uit Nederland naar de Molukken gegaan om verzoening en vriendschappen te bewerkstelligen tussen moslims en christenen.
Zoals eerder vermeld zal er dit jaar een team op zendingsreis naar de stad Tual op de Kei eilanden gaan. Het doel van deze reis is om ruim 80 jongeren van verschillende kerken in de stad Tual te trainen in praktische en geestelijke hulpverlening. Vervolgens zullen er diverse kleinere groepen gevormd worden om hetgeen geleerd is in de praktijk te brengen in de diverse dorpen op de Kei eilanden.
Aangezien er in de molukse gemeenschap in Zwolle velen afkomsig zijn uit de Kei eilanden, zal er op zondag 24 juni as in het molukse stichtings gebouw Yar Nain een uitzenddienst en gospelavond gehouden worden voor het team dat op zendingsreis gaat. Deze dienst en gospelavond zal, i.s.m. Jeugd met een Opdracht Assen, gehouden worden door Christengemeente Levend Water.

U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom in het stichtingsgebouw aan de Bachlaan 156.
Voor meer informatie kunt contact opnemen met Chris Bernard via tel. nr.038-4530443 of Freddy Joel via tel. nr. 06-41902163

dinsdag 12 juni 2007

komt u ook?Voor uitgebreid nieuws: klik op www.mamessage.blogspot.com (Joels Journaal)

zondag 10 juni 2007

Stadsgebed Assen


Beste mensen,

Nu, dinsdag 12 juni, is het laatste gebedsuur van dit seizoen, voor de vakantieperiode.
Ik wil met jullie delen wat we hebben “bereikt”
We hebben vooral Gods prioriteiten geleerd en dat zijn: aanbidding en eenheid.
Het een kan ook niet zonder het ander. Dit is het waar het God om gaat.
En al onze verlangens en noden, die zijn al bij Hem bekend.
Natuurlijk brengen we die ook naar voren, maar we willen daarin zorgvuldig en actueel zijn.
Er is meer openheid voor het evangelie gekomen, maar ook neemt op sommige terreinen tegenstand toe.
Er is beweging; God is aan het werk en hoort onze aanbidding.
U bent van harte welkom op 12 juni in de OBG De Ark.
Koffie 19.30 uur, start gebedstijd 19.45 uur tot ongeveer 21.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Koert Wolting
Namens de werkgroep Stadsgebed van EPA

vrijdag 8 juni 2007

Vanwege wegomleidingen, zie volgende routebeschrijving naar "de Steiger"

Vanuit Zwolle:
 • afslag 33, Assen
 • onderaan rechtsaf, richting centrum (alsmaar rechtdoor bij de stoplichten)
 • totdat u links de BP voorbij rijdt
 • de eerste weg linksaf en alsmaar rechtdoor (Oude-Hoofdvaartsweg)
 • dan met de bocht mee, Vaart Noordzijde inrijden
 • eerste weg linksaf, Aar inrijden totdat u niet meer verder kunt
 • linksaf en tweede straat rechtsaf
 • U zit al op Beek

Vanuit Groningen:

 • afslag 33, Assen
 • op de rotonde, tweede afslag, links aanhouden
 • na stoplichten, rechtdoor richting centrum
 • alsmaar rechtdoor totdat u links de BP voorbij rijdt
 • de eerste weg na de BP linksaf ... (zie verder beschrijving boven)

dinsdag 5 juni 2007

opgave uiterlijk tot 7 juni a.s.! • Aanvang: 10. 00 - 16.30 uur, inschrijven vanaf 9.30 uur
 • Kosten: 12.50 euro's (eigen lunch meenemen!)
 • Na afloop: gezellig samen eten met elkaar
 • Locatie: "De Steiger", Beek 1a, 9406 GT Assen. 0592-460048

vrijdag 1 juni 2007

wie doen er mee?


Jong en oud,
blank of bruin...
Iedereen is welkom bij King's Kids!