dinsdag 23 december 2008

donderdag 11 december 2008

Wat is liefde?

Liefde is het antwoord
Liefde is het geneesmiddel
Liefde ontwapent de pijn, de haat, het verdriet
Liefde volhardt, laat zich niet afschepen
Liefde blijft liefhebben, totdat zij overwint

"Niet door geweld, haat, gevaar, moeilijkheden of
tegenslagen.
"Door NIETS is liefde te verslaan!'

Liefde steekt een hand uit naar de ander
in zijn zwakte of isolement
Liefde houdt vast,
ook als er geen kracht meer is om die hand te grijpen


Liefde begrijpt alleen maar zonder te vragen
Liefde is de zegenende hand op een zere plek
Liefde is in diepste zin:

"De ander bij Jezus brengen."

Liefde troost,
Liefde geneest.
Zij bedekt wat is geweest
1 Cor. 13:7

DAT is liefde!

dinsdag 9 december 2008

Hoe zien wij God? (... om er even bij stil te staan)

Vreemd, dat 100 euro zo veel lijkt als je naar de KERK gaat , maar zo weinig als je ermee gaat shoppen

Vreemd, hoe lang het duurt God een uur te dienen, maar hoe snel 90 minuten voetbal voorbij is

Vreemd, hoe lang een paar uur in de KERK duurt , en hoe kort dat is, als je naar een film kijkt

Vreemd, dat we vaak niet weten wat we bidden moeten, maar dat we onze vriend of vriendin altijd wel wat te vertellen hebben

Vreemd, dat het zo spannend is als de voetbalwedstrijd in de verlenging gaat, en hoe we zuchtend op ons horloge kijken als de kerkdienst langer duurt dan anders

Vreemd, hoe moeilijk het is om een hoofdstuk uit het Gods Woord te lezen, maar hoe makkelijk het is om 100 bladzijden van een bestseller te verslinden

Vreemd, hoe mensen bij een concert dolgraag op de voorste rij willen zitten en zich in de kerk om een plaats op de achterste rij verdringen

Vreemd, dat we 2 tot 3 weken nodig hebben om een kerkelijke aangelegenheid in ons drukke schema in te passen, maar een andere aangelegenheid op het laatste moment ingepland kan worden

Vreemd, hoe moeilijk het is voor de mensen om het Goede Nieuws te vertellen, maar hoe makkelijk het is om de laatste roddels te vertellen

Vreemd dat zich de grappen over internet razendsnel verspreiden, maar als iemand begint nieuws te verzenden waarin God verheerlijkt wordt, denken mensen wel twee keer na of ze het door zullen sturen

Vreemd... of niet? Lach je... of denk je na?

Verspreidt het goede nieuws en geef God de eer, want Hij is goed!

Vreemd, hoeveel op jouw adreslijst deze mail niet ontvangen omdat jij niet zeker bent of ze dit wel zullen waarderen?

Vreemd? Treurig!

Stel je voor dat jou het volgende overkomt:
Op een morgen tijdens een kerkdienst zijn 2000 mensen bij elkaar. Ze worden verrast door 2 mannen,die van hoofd tot voeten in het zwart gehuld zijn en machinegeweren dragen.Een van de mannen roept:'Iedereen, die bereid is om een kogel voor God door zijn lichaam te krijgen: blijf staan waar je staat!'Meteen vluchten de meeste van de aanwezigen.Van de 2000 blijven er ongeveer 20 staan.De man, die gesproken had, trekt zijn zwarte kleding uit, kijkt naar de prediker en zegt: 'Ok dominee,ik heb alle huichelaars ontmaskerd! Nu kunt u met uw dienst beginnen. Ik wens u een mooie dag!' De beide mannen draaien zich om en vertrekken.
Merkwaardig, hoe makkelijk mensen God verloochenen, en zich verwonderd afvragen waarom de wereld naar de knoppen gaat.


Merkwaardig, dat wij geloven wat er in de krant staat, maar twijfelen aan wat er in de Bijbel staat

Merkwaardig, dat iedereen in de hemel wil komen en dan toch aanneemt, dat men niet hoeft te geloven, te denken, te zeggen en te doen wat er in de Bijbel staat. Is dat soms te beangstigend?

Merkwaardig, hoe iemand zeggen kan: 'Ik geloof in God.', maar desondanks de duivel volgt (die zelf trouwens ook in God 'gelooft')

Merkwaardig dat de grappen via mail zich als een lopend vuur verspreiden, maar als men begint over God, krabt men zich wel eventjes op het hoofd eer men het doorstuurt

Merkwaardig, hoe het obscene, vulgaire, gewelddadige en occulte mail vrij de cyberspace passeren kan, maar een openlijke discussie over GOD in de scholen en werkplaatsen onderdrukt word.
Merkwaardig, nietwaar?

Raar, dat je je meer bezorgd maakt over wat de mensen over je denken, dan wat God van je denkt

Merkwaardig, dat, als je deze mail verzendt, je deze niet aan veel van je adressenlijst zult sturen, omdat je weet wat ze geloven of wat ze van jou vinden

vrijdag 21 november 2008

vrijdag 14 november 2008

dinsdag 11 november 2008

vrijdag 7 november 2008

hart voor assen, 11 november a.s.


Programma:
12.15 uur: Ontvangst en ontmoeting
12.30 uur: Maaltijd
13.00 uur: Bemoediging en gebed
13.30 uur: Sluiting

Kosten voor de maaltijd: € 5,-- (opgave vooraf hoeft niet, maar wordt wel op prijsgesteld)

Initiatiefgroep Hart voor Assen
Ds. Sieds de Jong ( GKV), Samuël Joël (Jeugd met een Opdracht), ds. Stoffer Otten (CGK), Dennie Rozeveld ( JeugdkerkThe Life), ds. Henk Sleebos, em. legerpredikant, ds. Ton Vos (NGK).

hart voor assen is een initiatief van enkele reformatorische en evangelische predikanten/voorgangers en werkers in het veld.

hart voor assen wil bevorderen dat predikanten/voorgangers, kerkelijke werkers in het veld en betrokken christenen in assen elkaar ontmoeten, elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden en bidden voor de stad.

hart voor assen organiseert maandelijks een bijeenkomst van ontmoeting en gebed.

Er zijn er die de uitnodiging voor het eerst ontvangen. We krijgen steeds meer personen en adressen helder. Graag zien we u/jou ook bij hart voor assen.

woensdag 5 november 2008

sabbatsjaar

Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moeten jullie het land laten rusten. Het is een sabbatsjaar dat aan de HEER gewijd is. Je mag dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust ... "
Lev. 25: 3-7

Sinds begin september van dit jaar houden wij als JmeO Assen een sabbatsjaar. Wat het allemaal praktisch voor ons gaat inhouden, weten we nog niet precies. Maar een ding is zeker: we gaan een periode van rust houden & van zoeken naar Gods wil met ons leven en met onze roeping. Na een tijd van pionieren & investeren (we wonen/werken al acht jaar in Assen), hebben we behoefte aan een periode van input en verfrissing.

Zo volgen we vanaf september elke dinsdag en een zaterdag in de maand de cursus: Gideons Leger van br. Jan Zijlstra in Leiderdorp (zie www.levensstroom.nl). Een geweldige cursus waar 600 deelnemers aan meedoen! Wij staan stil bij het leven van o.a. Gideon, Elia en Elisa, mannen Gods die koste wat het kost alles prijs hebben gegeven om door God gebruikt te worden. Bij hen is daar
-het verlangen om God te dienen
-de toewijding om Hem trouw te blijven en
-de roeping die zij waardig bewandelen
-de bereidheid om stad of land in te gaan nemen voor Koning Jezus!

De in 2007 gemaakte afspraken voor dit jaar blijven we doen, maar voor de rest genieten we van dit sabbatsjaar en van datgene wat God ons geeft.

Gods zegen!


Voor meer persoonlijk nieuws, zie ook http://www.mamessage.blogspot.com

maandag 8 september 2008

Hart voor Assen, 9 september a.s.

Na een periode van betrekkelijke rust, zullen de meesten van ons zich nu weer hebben in te zetten voor het werk in de wijngaard. Het stuk werkveld dat ons is toevertrouwd is Assen e.o.
Het is goed en nodig dat de werkers in de wijngaard elkaar kennen, elkaar ontmoeten en elkaar bemoedigen. De bijeenkomsten van Hart voor Assen geven daartoe de gelegenheid.
Een derde seizoen gaan we in. Bemoedigend is het, dat we steeds met heel wat mensen rond de (maaltijd)tafel zitten, ervaringen uitwisselen en voor elkaar en de stad bidden. Graag nodig ik je uit voor de bijeenkomsten van dit seizoen: elke tweede dinsdag in de maand.

De eerste bijeenkomst van dit seizoen staat hierboven vermeld
Tijd: vanaf 12.15 tot 13.30 uur
Locatie: de Bethelkerk, Groningerstraat 14 ( t.o. Action).

Ds. Sieds de Jong zal ons bemoedigen vanuit de Bijbel en vertellen over ontwikkelingen die gaande zijn in Kloosterveen. Kerk zijn in een nieuwe wijk en met een gemeente die zelf nog vorm moet krijgen is een hele uitdaging. Fijn dat Sieds daarvan wat wil vertellen.

Programma:
12.15 uur: Ontvangst en ontmoeting
12.30 uur: Maaltijd
13.00 uur: Bemoediging en gebed
13.30 uur: Sluiting

De initiatiefgroep bestaat uit:
Ds. Sieds de Jong ( GKV), Samuël Joël (Jeugd met een Opdracht),ds. Stoffer Otten (CGK), Dennie Rozeveld ( JeugdkerkThe Life), ds. Henk Sleebos, em. legerpredikant, ds. Ton Vos (NGK).

Namens de initiatiefgroep,
ds. Stoffer Otten
Peter van Anrooystraat 23
9402 TR Assen
Tel: 0592 -344034 E-mail: s.otten@solcon.nl

dinsdag 2 september 2008

Getuigenissen van het Mission Maluku Team

Noëlle Patty; Wat ik heb mogen leren en ervaren tijdens onze missie in Tual is dat het niet uitmaakt hoe je bid (lange zinnen, mooie woorden etc).als je het maar met volle overtuiging naar God toe doet. Hoe kort of lang je gebed is God hoort het en doet er zeer zeker wat mee. Ik dacht altijd van hoe langer mijn gebed en hoe mooier de zinnen, hoe eerder God er wat mee zou gaan doen.En door dit altijd te hebben gedacht, durfde ik niet in het openbaar/voor een groep te bidden. Nu heb ik in Tual met wat meiden mogen bidden tijdens de diensten. God heeft mijn ogen en mijn hart geopend om te gaan bidden voor mensen. En dat voelt echt goed! Want daar zit kracht. Maar wat ik het belangrijkste vind is dat als je bid, dat jij je laat leiden door de Heilige Geest. Go with the flow of the Holy Spirit.
Ook heb ik mogen leren dat wanneer je ècht alles in God's handen legt, in wat voor situatie je ook zit, Hij je op ondoorgrondelijke manier (God's manier) bijstaat. Dit heb ik mogen ervaren op het moment dat ik werd uitgedaagd om uit mijn 'comfort zone' te komen. Daar in Tual werd je in het 'diepe' gegooid door alleen op God te vertrouwen en je door de Heilige Geest te laten leiden. Even had ik het moeilijk, wilde niet uit die 'comfort zone' komen, maar door een stap in geloof te nemen kon ik doen wat God wilde dat ik doe: Mijzelf zijn en dienstbaar zijn voor anderen.

Tual was een missie die door God is uitgestippeld in mijn leven. Hij heeft mij gevormd in mijn gebedsleven. En heeft mij discipline gegeven. Vooral het vroeg opstaan, er voor gaan, geduld hebben voor de mensen om mij heen, sterker in het geloof staan. God wist wat er bij mij gevormd moest worden... en dat heeft Hij gedaan. Al deed het hier en daar wat pijn. maar ik haal door die vorming mijn voordeel er wel van uit. namelijk een intensere relatie met God.
In Tual hebben we meerdere malen gehoord dat het tijd is om naar een 'higher level' te verlangen en te gaan.stap voor stap, een stap in geloof, geloof in God, samen met Hem die hogere niveau ingaan. Al met al heb ik een fijne, leerzame tijd gehad zowel met het team uit Nederland als mijn broers en zussen uit Tual. Go to another level..

Tuhan memberkati!

Linda de Regt; Ik heb echt genoten van deze reis!De maanden lange voorbereiding die we hebben gehad heeft ons een sterk team gemaakt. We waren een hechte groep met elkaar die goed op elkaar was ingespeeld, ieder had z'n taak en deed dit goed waardoor alles lekker liep. Iedere morgen met het hele team een uur bijbellezen en ieder avond een uur voorbede maakte ons bewust dat we niets zonder Hem kunnen, het was goed om iedere dag zo te beginnen en te eindigen! Ondanks dat het aantal deelnemers van het GoFestival op Tual minder was dan we hadden verwacht, hadden we toch een enthousiaste groep tieners die er echt voor wilden gaan. De eerste week bestond uit workshops en de tweede week gingen we er op uit.

Voor mij was een hoogtepunt deze reis dat ik voor het eerst les mocht geven. Het onderwerp was ' je identiteit'. Hoe onze identiteit wordt gevormd in onze jeugd, door onze omgeving, wat mensen over je zeggen en je ervaringen. Soms krijgen we een verkeerd beeld van onszelf. God wil ons laten zien hoe Hij ons ziet. Hoe waardevol we voor Hem zijn. Hij wil ons de waarheid over onszelf laten zien en openbaren wat de leugens in ons leven zijn. Iedereen schreef op een briefje wat zijn of haar leugens waren en verscheurde deze voor iedereen met de woorden: ik verbreek de leugens die ik ben gaan geloven in Jezus naam!!
Het was mooi om te zien hoe God aan het werk was en genezing bracht in vele harten.

De tweede week gingen we er op uit, een van onze outreaches was naar het dorpje Rewav.
We werden overal gastvrij ontvangen. Het eerste huisje waar we binnen gingen was van een oude man die van de pastoor niet meer in de kerk mocht komen omdat hij te fanatiek was.... De pastoor had hem ook zijn bijbel en zangboek afgenomen. Daar was hij heel verdrietig over. Nadat wij voor hem gebeden hadden kreeg een van de tieners het op haar hart deze man haar eigen bijbel te geven. Dat was een ontroerend moment! Een volgende huisje waar we binnen gingen was een vrouw die al een jaar ziek op bed lag. Nadat we eerst voor haar genezing hadden gebeden bleek al gauw dat hier een boze geest aan het werk was. We hebben ons hele team bij elkaar gehaald en urenlang gebeden voordat we de overwinning behaalden en de boze geest moest wijken. Wat hebben wij een Grote God die sterker is dan de duisternis! Het was geweldig om mee te maken dat God mensen vrijmaakt en uit de duisternis in het licht brengt!

Het was geweldig om mee te gaan met MM2008! Ik ben erg gezegend tijdens deze reis en het was een voorrecht een zegen te mogen zijn voor Tual!

Annie Latul; Dankbaar te mogen meedoen en genoten van deze reis. Een fijne groep, hoe we met elkaar omgaan, de eenheid,open zijn,luisteren en er zijn voor elkaar.ik ervaar ook de rust en de vrede van God De eerst week in Tual heel goede workshops voor de
gemeente in Tual,wordt toegerust en opgebouwd,maar wordt zelf ook opgebouwd.Ik heb de jeugd gezien hoe hun toewijding is voor de Heer en trouw de workshop bezoeken. De tweede week is er om op uit te gaan te bidden met mensen,hoe ze open staan voor gebed. Mensen vragen om te bidden voor de toekomst van hun kinderen.Wij hebben ook gebeden voor de oma van Myra (Tual) ze was ziek en na het gebed hoorden wij dat zij genezen was.Wij hebben ook ziekenhuis bezocht en mogen bidden voor zowel christenen als moslims. Wat ik in Tual meegemaakt heeft,dat ik open bent geworden en nog meer bewogenheid Mijn geestelijk leven hongerig naar Gods woord.Wij hebben een bijzondere God, Hij heeft een geweldige werk gedaan op Tual. Hij gaat door in de harten en levens van de mensen die Hem volgen.Hem komt toe alle eer.

Johnny Latul; Mijn ervaring met MM 2008 was heel bijzonder ik ervaar de leiding ,de rust en de vrede van God over ons.Ik kan God alleen maar danken ,hoe God ons gebruikt heeft als man en vrouw.God heeft ons taak gegeven en dat is een groot en heilig voorrecht De eerste week hadden wij workshops, bijbellezing,voorbede,heartprep en bidden.En daar heb ik veel mogen leren om voor elkaar te mogen bidden en ook voor anderen.dat ik nu vaker vanuit het woord leest.dat was eerst niet mijn sterke punt. De tweede week zijn wij op outreach geweest Nu is de tijd om uit de conformzone uit te stappen en met mensen te mogen bidden .En dat zien we, wanneer we met mensen bidden zien we dat de Heilige Geest aanwezig is mensen huilen en vind ook genezing plaats we hebben met oma gebeden omdat zij niet op haar zij kan liggen nadat we gebedden hebben kan zij weer uit haar zelf weer draaien.wij zeggen ook wel tegen de mensen,verwacht het niet van ons maar van God.God heeft mijn persoonlijke leven verandert.zachtmoedig en geduldig geworden. Dat ik meer vanuit het woord lees.


Eddie Leatemia; YOUR KINGDOM COME – Mission Maluku 2008 was een geweldige ervaring. In tegenstelling tot MM 2006( mijn eerste zendingsreis), kreeg ik nu wat meer verantwoordelijkheden. Zo mocht ik zorg dragen voor de reis, de tickets, het inchecken en bagage e.d. Ook het regelen van transporten ter plaatse, samen met John, was één van die taken. De reis naar Indonesië verliep niet zonder problemen en dat waren best spannende momenten. Dit kun je ook lezen in de voorgaande verslagen. In Kuala Lumpur was het zelfs zo dat er enige irritatie ontstond tussen Samuël en mij. Maar door er openlijk over te praten, waarbij Samuël om vergeving vroeg, kwam er weer rust. Het resultaat was dat we elkaar meer zijn gaan waarderen. Wat ik geleerd heb is om rustig te blijven en op de Here te blijven vertrouwen, in alles proberen Zijn plan te ontdekken. De twee daarop volgende weken heb ik Samuël als een oudere broer mogen ervaren die mij verschillende taken toevertrouwde, alle eer aan de Here. Verder deed ik ook veel vertaalwerk, van Indonesisch naar Nederlands en andersom. In de eerste week mocht ik ook twee workshops geven. De eerste ging over ‘De rol van de media’ waarbij ik de nadruk legde op het gebruik van internet en email. De andere workshop ging over ‘Vorming’. Ik deed alles met plezier en genoot er van, voelde me helemaal in Mn rol daar in Tual. Mijn dank aan de Here voor wat Hij in mijn leven heeft gedaan komt tot uiting in de liefde en aandacht die ik daar aan de jongeren heb mogen doorgeven. MM2006 en MM2008 inspireerde mij om jongeren aan te moedigen om in de vreze des Here hun positie in de maatschappij in te nemen. Hen te inspireren om hun best te doen op school en om te gaan studeren en te vertrouwen op de Here die in alles kan en wil voorzien. Van onze kant kunnen wij relevante oplossingen bieden door b.v. het initiëren van projecten met het doel om de levensstandaard te verhogen. Als kinderen Gods hun posities innemen kan er gerechtigheid, welzijn en voorspoed zijn. Koninkrijk denken is Gods koninkrijk bouwen, Mission Maluku heeft hierbij een grote rol te spelen daar in Maluku. Het is echt genieten van dit alles wij hebben ook ontzettend veel gelachen daar in Tual, wat een tijd. Het is een eer om dit alles te mogen doen. Maar het fijnste is nog om Het Woord te delen, om de Here Jezus bekend te maken. Om mensen tot bekering te zien komen, om genezing en bevrijding te zien plaatsvinden en de kracht van een levende God te ervaren. Er was daar grote honger en dorst en de zalving was daar. Het enige wat je hoeft te doen is geven geven en nog eens geven. De profeet Micha schrijft dat de Here een dorst en honger in het land heeft bewerkt, maar hij schrijft ook dat er een tijd komt dat de mensen zoeken naar Gods woord maar het niet vinden. Ik moet er niet aan denken. Ik ben blij voor die vele mensen bij wie wij het woord hebben mogen brengen, die nu weten dat God een levende God is. Dat zij mogen weten en ervaren dat de Here Jezus Gods zoon is die voor ons aan het kruis ging. Ja daar genoot ik nog het meest van,
Dank U Vader dank U Here Jezus dank U Heilige Geest, YOUR KINGDOM COME. Mijn dank ook aan het team van MM2008, voorgangers echtpaar bpk. Anis en ibu Endang Ubro en ROCK Church Tual, JMeO Assen, Pinkstergemeente Immanuëlkerk Maastricht, vrienden en familie voor gebed, financiën en praktisch hulp.

Daniël Pattinasarany; "Verbazingwekkend en boven verwachting." Dit zijn de eerste woorden die bij me opkomen als ik terug denk aan deze trip naar Tual.
Van begin, de spannende heenreis, tot eind, afscheid op het vliegveld, heb ik mij verbaasd over Gods soevereiniteit. Wie had nou gedacht dat er 1000 kinderen zouden opdagen ipv de verwachte 500, wie had nou gedacht dat'n `verloren' ticket 10 min. voor vertrek nog terecht zou komen, wie had nou gedacht dat al die spontane gesprekken, zoals in de bank, zouden plaatsvinden, wie had nou gedacht dat we zelf mensen zouden gaan dopen, wie had nou gedacht dat sommige van ons daar `jonger' zouden worden( ja ja oom John & tante Annie…). Dit alles leerde mij en herinnerde mij eraan dat God's wegen hoger zijn dan de onze.(Jes.55:8,9)
Een van de ervaringen en lessen die mij vooral is bijgebleven is die na een workshop over het Vaderhart. Wij mochten als team uit Holland gaan bidden voor de deelnemers. Toen er een jongen was voor wie ik wilde bidden en aan de Heilige Geest vroeg wát ik moest bidden sprak Hij: `Omhels hem.' Eigenlijk was ik helemaal op mijn `allergeestelijkst' gefocust op een specifieke tekst of een woord en besloot nog te wachten. Weer sprak de Heilige Geest: `Omhels hem.' Zodoende besloot ik hem te omhelsen. Op het moment dat ik hem omhelsde barstte de jongeman in tranen uit! Zo bleven we een aantal minuten staan en vroeg ik hem wat hij ervoer. Hij vertelde mij dat hij troost ervoer en dat hij met liefde gevuld werd! Inderdaad: sometimes actions speak louder than words….

Als u mij zou vragen hoe ik de toer alles bij elkaar heb ervaren dan zou ik zeggen, als…'siapa sangka'(wie had dat gedacht)…. “Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle eeuwigheid! Amen.”(Ef.3:20,21)

Nancy Bentvelzen-Picauly; Op donderdag 31 juli 2008 zijn we teruggekomen uit Indonesië, waar we met ons zendingsteam twee weken in Tual zijn geweest voor onze missie. We hebben daar samengewerkt met een jong team vanuit Tual van de leeftijd vanaf 12 jaar en ouder. De eerste week bestond uit theoretische bijbellessen in de vorm van workshops en de tweede week zijn wij op outreach geweest met daaropvolgend twee avonden een mini DTS (Discipel Training School van Jeugd met een opdracht).We hebben Gods grootheid en majesteit mogen ervaren, onder andere d.m.v. de bevrijding van een jonge vrouw die al een jaar ziek op bed lag. Na urenlange gebedsstrijd is de boze geest uit haar gegaan en is ze bevrijd. Mensen die verlamd waren, konden weer lopen, mensen die na gebed genezen waren na langdurig ziek te zijn geweest. Twee meisjes uit ons Tual-team mochten we dopen in zee. Dit was ook een wens van Hans. God heeft zijn gebed verhoord (zie foto’s). Dezelfde dag, op het strand, heeft een moslimjongen zich bekeerd tot christen. De volgende dag heeft zijn moeder Jezus aangenomen als haar Heiland en Verlosser!We hebben veel blijdschap mogen ervaren. We hebben honderden mensen en meer dan duizend kinderen mogen bereiken. Deze kinderen kwamen op een door ons georganiseerde “kidsday”. We hadden gerekend op 300 kinderen, maar er kwamen er duizend. We moesten snel weer inkopen doen, omdat we voor elk kind een cadeautje hadden gekocht. Het is gelukkig gelukt om elk kind te voorzien van een cadeautje. Tijdens deze “kidsday” werd een oproep gedaan wie zijn of haar leven aan de Here wilde geven. Honderden kinderen en ouders stonden op en hebben hun hart aan de Here Jezus gegeven. Dit was indrukwekkend om te zien. De volgende dag hebben we arme mensen rijst en bami mogen geven. De plaatselijke kleermaker (waar Hans een paar is geweest om zijn broeken korter te laten maken) en zijn personeel hebben hun hart aan de Here Jezus gegeven. Ter plekke hebben wij ze zien veranderen. Ze straalden, omdat het Licht van Jezus in hun leven begon te schijnen. Dit was erg ontroerend. De band met de mensen van Tual is sterker geworden en we zijn meer van ze gaan houden. We zijn voor volgend jaar weer uitgenodigd door Rock Church Tual. Als God het wil, gaan we volgend jaar weer. Het kerkgebouw in Tual zal dan tegen die tijd ook gereed zijn en dan zullen wij hopelijk aanwezig zijn bij de opening.We willen iedereen bedanken voor hun gebeden en voor de financiële bijdragen die wij voor deze missie hebben mogen ontvangen. We hebben met deze giften vele mensen mogen zegenen. Hartelijk dank namens het Mission Maluku Team! Moge God u overvloedig zegenen en uw gebied vergroten.Hans Bentvelzen; Ik heb MM 2008 opnieuw ervaren als een reis heel dicht bij God. De voorbereiding, het onderwijs de eenheid in het team, allemaal heel bijzonder. Voor mij persoonlijk begon het eigenlijk al in januari van dit jaar, toen ik samen met Samuël aan de voorbereiding van deze missie mocht beginnen. Ik mocht ervaren dat als je steeds vertrouwd op de Heer en niet twijfelt bij de dingen die van je gevraagd worden, dan ervaar de kracht van de Heilige Geest. Ik mocht mijn eerste workshop geven over dienstbaarheid en onderwerp waarmee ikzelf nog volop worstel. Het was een soort leren tijdens het doen..

De tweede week gingen we er als team weer opuit naar het ziekenhuis, naar een weeshuis en naar een dorp genaamd Revav.
Alles wat we tijdens de eerste week geleerd hadden, werd nu in de praktijk gebracht. Echt een genot om dit van zo dichtbij
te mogen en kunnen waarnemen.
P.S. Ik hoop er volgend jaar weer bij te zijn

vrijdag 22 augustus 2008

VERSLAGDIENST (herinnering)Makan papeda (= papeda eten); een traditioneel Moluks gerecht).

Wil je ook gezellig mee eten?
Dan graag voor a.s. vrijdag opgeven via assen@ywam.nl

maandag 11 augustus 2008

Gebed gevraagd

Het Mission Maluku team kampt met gezondheidsproblemen:
- Nancy heeft malaria opgelopen en is nu herstellende
- Hans heeft longontsteking en is vanmorgen terug naar de huisarts gegaan
- De rest van het team heeft nogal last van hoesten of is nog aan het bijkomen (het heeft toen flink geregend op Ambon)

dinsdag 22 juli 2008

Foto-impressies MM2008


Zondagmorgendienst waar Samuel sprak


Eddie vertaalde voorganger Anis Ubro


Ita's onderwijs over kinderen (workshop)


Pakjes inpakken voor het kinderfeest en ...


ballonnen blazen


1000 kinderen aanwezig tijdens het kinderfeest


Kinderen kwamen naar voren om Jezus aan te nemen


Dozen met rijst, bami en fruit om uit te delen


Voedselpakketten die ingepakt moesten worden ...


en die later uitgedeeld werden aan arme dorpelingen


Kinderen uit het dorp


Mensen waar we voor mochten bidden


Huisbezoeken


Elke morgen een uur lang de bijbel hardop lezen


De jeugdgroep van Ambon die voor ons bad


Jeugdgroep van gemeente de "Rock" op Ambon die deelnam aan Mission Maluku 2006

vrijdag 18 juli 2008

MM008 bijna voorbij...


Jakarta

Terwijl het nu bij ons bijna 23.00 uur is, maakt in Ambon het team zich over enkele uren klaar voor de terugreis. Om 13.00 uur (locale tijd) vliegen zij richting Jakarta om daarna de vlucht naar A'dam te gaan nemen. Zondag om 5.30 uur worden zij in Nederland verwacht.

Inmiddels zijn Ferry & Ita (JmeO Bali) al terug in Denpasar en Linda is een paar dagen eerder naar Jakarta vertrokken. Zij zal zich straks bij de rest van het team toevoegen voor dezelfde vlucht naar A'dam. Hans, Nancy & Eddie zijn nog op Tual.

Een raar idee dat Mission Maluku 2008 al voorbij is, na bijna een jaar van voorbereiding (het desbetreffend team komt maandelijks een zaterdag bij elkaar).

Hartelijk dank voor uw meeleven,
voor uw betrokkenheid
en vooral voor uw gebeden.

Samen met het team en met vele anderen op Ambon & op Tual bent u
PARTNERS IN DE OOGST!

We hopen u allen te ontmoeten op de
Verslagdienst in Zwolle
30 augustus a.s.
(Zie flyer in eerder vermeld bericht).

Wilt u ook nog blijven bidden voor de behouden aankomst van de verschillende (kleinere) teams en voor de omschakeling straks in Nederland? Nogmaals hartelijk dank!

donderdag 17 juli 2008

Please Pray!


 • Dank God voor Zijn oneindige liefde en voor Zijn trouw
 • Bid voor de nieuwe gelovigen in Tual en op Ambon; dat zij een goede gemeente zullen vinden die hen verder kan begeleiden
 • Bid voor Samuel die momenteel op bed ligt (buikpijn & vermoeidheid)
 • Bid voor het Mission Maluku team; dat zij straks goed uitgerust naar Nederland terug zal gaan vliegen. Sommigen van hen moeten daarna direkt gaan werken!

"Hij die mij gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil." (Joh. 8:29)

woensdag 16 juli 2008

Vandaag een wonder!


Op de pasar

16 juli 2008: De kleermaker, zijn vrouw en zijn personeelslid hebben gebed gevraagd en hebben hun hart aan de Heer gegeven. Linda (20) en Myra (17) van de gemeente de "Rock" hebben met ons meegebeden. Het is de kleermaker van de pasar (markt) aan de overkant van hotel "Suita" in Tual

We voelen ons geleid door de Heilige Geest en wij ervaren Gods grootheid en majesteit!Berichtje van Nancy en haar (achtergebleven) team uit Tual.

dinsdag 15 juli 2008

Update Tual (6) vanuit Ambon

Vrijdag; KIDS PARTY in Kimson
Onder leiding van Ita hadden we een kidsparty in de KIMSON Centre. De eerste kinderen kwamen zo rond 16.30 uur binnen wandelen. Ze hadden gerekend op 300 kinderen, maar na ongeveer een uur werd het zo vol dat er wat kinderen buiten moesten blijven. Deze werden later weer naar binnen gebracht. Het was echt een leuke party... de kids kregen een film te zien, daarna werd er een sketch getoond door de tieners van de Rock Centre. Ook kwam er een clown langs die zijn moves liet zien, veel gezongen en aan het eind kregen alle kids een snoepzakje mee. Nadat alle kids waren vertrokken werd ons verteld dat er meer dan 1000 kinderen aanwezig waren!!! Een bomvolle Kimson dus en erg gezegend! Er werd tijdens de party ook aan de kids gevraagd of ze hun leven aan Jezus wilde geven. Nou, echt iedereen stond op!! Het was echt kippevel om te zien!

Maandag; de ontmoeting bij de bank.
We gingen na de activiteiten in de kerk met een groepje naar de bank toe om geld te pinnen. Zodoende kwamen we bij de bank Rayat Indo aan. Terwijl Linda en Noelle geld probeerden te pinnen, raakte Eddie in gesprek met de security van de bank. Eddie kon hem vertellen over het doel van onze missie in Tual.
Nadat gebleken was dat geld pinnen niet mogelijk was, stelde de security man voor om naar binnen te gaan. Er werkte n.l. een oom Tahamata (geen oom van..) die een leidinggevende functie had. Na de kennismaking met oom T. legde hij uit dat er een netwerkstoring was waardoor wij niet konden pinnen. Maar deze man was ook benieuwd wat we hier in Tual kwamen doen. Oom Eddie vertelde opnieuw het doel van onze missie, waarop deze man geinteresseerd en geëmotioneerd raakte. Hij werd geraakt door het feit dat wij dit alles op onze eigen kosten deden. We zeiden dat we dit met liefde en volle overtuiging deden. Hierop antwoordde hij: de vreugde is van jullie gezichten af te lezen! Hij keek ons een voor een verbaasd aan. Ondertussen kwamen Hans en John aanschuiven. Dezelfe man wilde nog meer vragen stellen, maar vanwege zijn functie kon hij niet vrijuit praten of vragen stellen. We hebben hem uitgenodigd om een keer langs te komen. Dezelfde avond kwamen wij als groep hem weer tegen en weer zei hij: "De vreugde straalt van jullie gezichten af!" Wij waren hierdoor allemaal bemoedigd, omdat hij in ons de Jezus zag. Het was zijn ontmoeting met de Heer!

Myra's bevestiging:
Op de eerste dag van het Go Festival gaf Eddie een workshop over 'De rol van de media' met nadruk op gebruik van internet/e-mail. Na de sessie werden de deelnemers verdeeld in drie groepen met de opdracht om met en voor elkaar te gaan bidden. Eddie had in gedachten om een groep samen met Ferry (van het Mission Maluku team) te gaan leiden, terwijl de andere twee groepen respectievelijk zouden worden geleid door John & Annie, Daniël en Noëlle. Daniël stelde voor om het anders te gaan doen, zodat Daniël samen met Eddie een groep konden leiden. Op die manier was er n.l. in elke groep iemand aanwezig die Indonesisch sprak. Na opening met gebed vroeg Eddie of er iemand was die persoonlijk gebed nodig had. Een meisje gaf aan dat zij een gebedspunt had. Ze wilde namelijk theologie gaan studeren. Eddie vroeg haar naar haar naam. Myra heette zij. De twee broeders keken elkaar lachend aan en Eddie vertelde over Daniel en zijn Myra: dat zij vorig jaar ook hier was en nu in Engeland de bijbelschool aan het volgen is. Eddie en Daniel waren ervan overtuigd dat de Here deze betreffende groen licht gaf om theologie te gaan studeren. (Later begrepen Eddie en Daniel ook waarom Daniel deze groep moest leiden).

Donderdag; bij de kapsalon.
Samuel kwam op het idee om een cream bath te gaan nemen. Linda, Hans & Nancy vonden dit ook een goed idee en met zijn vieren gingen zij naar de kapsalon toe naast ons hotel. Zij waren echter verbaasd toen zij de kappers zagen. Je zou eerder zeggen dat zij "kapsters" waren! Deze manen zagen eerder uit als vrouwen en een van hen liep zelfs op hoge hakken. (Linda en Nancy moesten er om giechelen). Na het wassen kregen de klanten masker in het haar, die goed ingemasseerd werd. Dit was aangenaam. Maar toen hoorden zij opeens film op de achtergrond. De vier gasten draaiden zich om en zagen dat het een geen nette film was. Hans begon direkt in tongen te bidden en plotseling was er overal kortsluiting en de stroom viel uit. Dus ook de t.v. deed het niet meer! Als achtergrondmuziek draaide men toen Celine Dion, wat stukker aangenamer was. De nek- en schoudermassage volgden en ook onze armen werden gemasseerd. Het was heerlijk, vooral na het bezoek aan het strand waar we gezwommen haddden. Voor maar liefs zes euro's werd ons haar geknipt, gefohnd en in model gebracht. Wat een zegen. Dank U Heer!

De doop op het strand en Hans zijn droom in vervulling;
Vandaag een dag van ontspanning en plezier op het strand van Tual. Tijdens het Go-Festival werd de vraag gesteld wie er nog niet gedoopt was. Er bleken twee meisjes zich te hebben op gegeven. Stiekum kwam een lang gekoesterde droom weer boven, zou ik dat misschien mogen doen?Met een bus vol mensen vertrokken we om 11:00 uur richting het strand, waar we na een klein uurtje arriveerden. Het zag er een beetje bewolkt uit, maar met een aangename temperatuur van zo'n 28 graden was het heerlijk strandweer.
De twee meisjes werden door voorganger Anis voorbereid. Ze werden gezegend en verklaarden Jezus te willen aannemen als hun Heiland en Verlosser. Eddie zag het verlangen in mijn ogen en vroeg aan de voorganger of ik bij de doop mocht helpen en .... ja hoor geen probleem! Ik rende door het water naar de doopplek.Woorden schieten te kort, het was op dat moment moeilijk te beschrijven, maar vooral dankbaarheidin mijn hart voerde de boventoon.
De mensen op het strand zeiden dat toen de meisjes uit het water omhoog kwamen, de zon door de wolken kwam; een bevestiging dat het feest in de hemel was! "Ik ben God dankbaar dat ik op deze plek mocht zijn en dat ik gehoor heb gegeven aan Zijn oproep." (Hans)
(Verslag opgetekend door Noelle Patty)

Voor meer nieuws, verslagen, video-opnames en foto's .... kom naar de verslagdienst:

Ambon


Baai van Ambon

Momenteel verblijft het Mission Maluku team op Ambon: een beetje vakantie houden & voor familie-en vriendenbezoek. Samuel woont met een klein team bij zijn neef en Noelle verblijft bij haar oom & tante in Kusu2 Sereh. Hans, Nancy & Eddie zijn nog op Tual.


Deze week hopen we meer bericht te ontvangen van het team...

vrijdag 11 juli 2008

Update Tual (5)

King is een van de jonge deelnemers van het Go Festival die net als zijn ouders naar de GPM gaat, de traditionele kerk. Thuis vertelt hij alles aan zijn moeder, waaronder de genezing van Davy (zie vorig bericht). King's moeder, die op haar beurt nieuwsgierig raakt, daagt het MM-team uit om voor haar reuma te komen bidden. Het team is gekomen en heeft gebeden. Jezus heeft ook deze vrouw aangeraakt waarop zij de Here Jezus aangenomen heeft!

Het Mission Maluku team maakt het verder goed en God is ook in verschillenden van hen aan het werk. Afgelopen woensdag- en donderdagavond was er de Mini-DTS (Discipelschap Training School): Na het horen van " Het kennen van God" en "Het hart van de Vader", zijn veel mensen voor gebed naar voren gegaan.

Vrijdag zal Linda voor de vrouwen van de gemeente de "ROCK" spreken en zaterdagavond spreekt Samuel voor de laatste keer in de jeugdgroep. Daarna zal er een liefdemaaltijd zijn voor zo`n 60 mensen, georganiseerd. door het Mission Maluku team, om de gemeente te zegenen.

Zondag a.s. zullen er nog verschillende activiteiten in de kerk zijn en maandag om 06.00 vliegt het team richting Ambon. Daar zullen zij een klein weekje doorbrengen. Hans, Nancy & Eddy blijven nog iets langer in Tual achter.

Volgende week zondag, 20 juli, komt het team in Nederland aan.

woensdag 9 juli 2008

Update Tual (4)

Bijzondere ontmoeting:
Myra was een van de deelnemers die "er op uit ging" en voor het eerst leerde bidden. Zij bad voor een oude, zieke opa, die al een hele poos zijn armen niet meer kon uitstrekken. Maar na gebed, gebeurde het wonder: Jezus genas zijn beide armen en opa (en later ook zijn vrouw) nam de Here Jezus in zijn hart aan. Toen hij aan Myra vroeg vanwaar zij (en haar familie) kwam, bleek dat zij families van elkaar waren. Wat een bemoediging dat God Myra gebruikte voor haar eigen opa!

De kracht van het bloed van Jezus:
Samuel en zijn team zochten de jonge vrouw Davy op die gekluisterd aan bed lag omdat zij niet meer kon lopen. Na een uur voor haar te hebben gebeden, ervoer het team dat haar ziekte niet lichamelijk was, maar puur geestelijk: de machten van de duisternis hielden haar vast. Weer baden zij voor haar en langzamerhand manifesteerde zich het een en het ander. Het was moeizaam en nog steeds kwam er geen doorbraak. Na een korte onderbreking, liet God het team zien dat zij aanhoudend en volhardend voor deze jonge vrouw moesten blijven bidden. De strijd in de hemelse gewesten was heftig! Het team werd bepaald bij het bloed van Jezus. En als reactie daarop nam Davy een slokje van de avondmaalswijn. Na het gedronken te hebben ervoer zij totale bevrijding & genezing in de naam van de Here Jezus!

Jezus heeft de vijand overwonnen en Davy werd zowel lichamelijk als geestelijk genezen!

zondag 6 juli 2008

GO OUTREACH schema (Tual)


Hier baden de deelnemers van MM2007 voor de bouw van een nieuwe kerk

In deze tweede week ligt de nadruk van de GO Outreach op gebed & evangelisatie. 's Ochtends maken we ons klaar om er 's middags op uit te gaan in GO teams naar verschillende plekken. We bereiden ons hart voor.

Het GO outreach schema ziet er als volgt uit:
09.30 - 10.00: Aankomst alle deelnemers, koffie & thee
10.10 - 15.00 : MC opening / Hartsonderzoek (Heart Prep)
10.15 - 11.15 : Aanbidding & voorbede
11.15 - 12.15 : Outreach voorbereiding
12.30 - 13.30 : Lunch
14.00 - 16.00 : Outreaches in GO TEAMS: vertrektijd, bidden, aktie, evalueren& afsluiten met gebed in de verschillende teams
16.00 - 16.30 : Terugkomen naar de "Rock"

donderdag 3 juli 2008

Update Tual (3)

Sms-berichtje van Samuel:

 • Vanmiddag werden twee jonge meiden gedoopt en een jongen kwam tot geloof
 • Morgen hebben we een samenkomst met 500 kinderen van de GPM-kerken (17.00 - 19.00 uur).

woensdag 2 juli 2008

Beknopt reisverslag van Noelle uit Tual


Noelle, helemaal rechts vooraan

Dag van vertrek: Om 18:00 uur moesten we aanwezig zijn op Schiphol en iedereen was redelijk op tijd. Bij het inchecken bleek dat de KLM een overboeking had van 10% (dit schijnt standaard te zijn bij KLM zodat ze zeker weten dat de vlucht 'vol' zit). Nadat we onze koffers hadden ingecheckt was het zo dat er 6 van ons GEEN plaats hadden in het vliegtuig. We hadden toen besloten om zo vroeg mogelijk bij de Gate te gaan zitten. Daar eenmaal aangekomen hebben we de 6 plaatsen geclaimd door te bidden. Na wachten klonk er door de luidspreker 'mr. Bentvelzen'. Dus oom Hans naar de balie... En hij kwam terug met 6 plaatsen!! Thank You Lord! Wel hadden we een uur vertraging.

Achteraf bleek dat we maar met 3 motoren naar Kuala Lumpur vlogen. Motor nr. 4 werkte niet naar behoren. De aankomst in Kuala Lumpur was goed, maar al snel kregen we te horen dat we minstens 2 uur vertraging zouden hebben i.v.m reparatie motor 4. Ter compensatie konden we @ airport KL gaan eten wat we maar graag wilden. Na wat genuttigd te hebben en wat rondlopen, terug naar de Gate. Hier werd ons verteld dat de reperatie nog gaande was en dit nog wel 4 uren kon duren. Ons werden twee opties gegeven: 1. wachten totdat de vliegtuig vliegklaar was. 2. met Malaysian Airlines vliegen naar Jakarta. In eerste instantie wilden we wel wachten op KLM, maar d'r kwam al snel een persoon vertellen dat KLM helemaal niet zou gaan vliegen. Dus zat er niets anders op om onze vlucht over te boeken naar Malaysian Airlines. Deze vertrok 2100 uur (plaatselijke tijd).

Na in totaal 5 uurtjes vertraging kwamen we pas om 22.00 uur (plaatselijke tijd) aan in Jakarta. Daar stond usi Ita samen met haar vader, broers en zusje op ons te wachten. We werden door de FM7 hotel-medewerkers opgehaald. Koffers in de bus, wij in de bus en op naar het hotel. Daar eenmaal aangekomen (23:30 uur) konden we eindelijk douchen! Wat is dat dan heerlijk na meer dan 24 uur niet te hebben gedouched! ;-) Na een heerlijke douche, lekker slapen op een zeer comfortabele bed! Helaas was dit maar voor korte duur, want onze vlucht naar Surabaya vertrok 06:00 uur. Tijdens het inchecken van onze koffers @ Jakarta airport bleek dat we allemaal overgewicht hadden. Nee, niet wij maar onze koffers! Dit was heel raar, want niemand had wat extra in zijn/haar koffer gestopt. Na een aanbetaling voor ons overgewicht zijn we met Batavia Air naar Surabaya gevlogen en van hieruit naar Ambon.


Op Ambon moesten we anderhalf uur wachten op onze vlucht naar Tual! Deze tijd benut met het nuttigen van het lekker eten van tante Sien (van de BMB-tour muziekgroep die toen in Nederland was) die een restaurant heeft @ airport Laha. Daar kwamen we Magdala Ferdinandus en Nadine Balke tegemoet! Magdala had een jaar DTS gevolgd in de Filipijnen. Ook werden onze tickets Ambon-Tual gebracht. Tijdens het inchecken kwamen ze erachter dat er 1 ticket tekort was. Het was even spannend. Weer bidden tot God en echt 10 minuten voor vertrek kwam er een jongen naar ons toe om te zeggen dat de ticket was gevonden op een parkeerplaats (!). Gauw onze airport- tax (belasting) betaald en snel wandelen naar het vliegtuig om geen delay te veroorzaken. Na anderhalfuur vliegen kwamen we EINDELIJK aan in TUAL! Daar werden we verwelkomd door de mensen van de Rock Centre.

Vanaf de dag van vertrek vanuit Amsterdam tot aan de aankomst in Tual was het best spannend. Wat tegenslagen, maar met God lukt alles!!! No one can beat US!


Update Tual (2)

Tual, vorig jaar

Groeten uit een warme Tual!

We zijn net klaar met de bijeenkomst. Linda heeft vanmorgen heel goed gesproken over "Identiteit." De deelnemers moesten later op papier schrijven welke leugen hun vasthielden en moesten daarna naar voren komen en de leugen uitspreken, het papiertje verscheuren en in de doos doen. Morgen aan het strand gaan we al de leugens verbranden.

Het was ook heel bijzonder met de vier voorgangers uit Tepa: nederige mensen en hongerig om nieuwe dingen te leren. Ik heb contact gezocht met voorganger Daniel, een van de vele discipelen op de Molukken die door onze voorganger Henk Karelse gecoacht wordt.

Johnny en Annie Latul genieten ook heerlijk van het zijn hier. Johnny zegt steeds: "Luar biasa!" (buitengewoon geweldig!). Geestelijk groeien ze allebei! Met Eddie gaat het ook goed en hij voelt zich helemaaaal thuis in Indonesie. Noelle heeft het ook naar de zin en heeft al met een aantal mensen mogen bidden. En Linda... die geniet!

(Berichtje van Samuel, die zich nu - gelukkig - al wat beter voelt)

dinsdag 1 juli 2008

Update Tual (1)"Disini luar biasa!" (Hier is het buitengewoon geweldig!) Er doen vier voorgangers uit Tepa, Babar mee. Ze hebben vier dagen met de boot gevaren om naar Tual te komen. We zijn voor volgend jaar uitgenodigd om in Babar training te geven.

O ja, Drie jonge meisjes willen zich laten dopen. Alle eer aan Koning Jezus! God is goed!

(sms-berichtje van Nancy Picauly)

maandag 30 juni 2008

GO FEST SCHEMA - 30 juni t/m 12 juli (Tual)

Dagindeling (week 1)
09.00 – 09.30 : Voorbede
09.30 – 10.00 : Aankomst/inlooptijd (kerk)
10.00 – 10.10 : Opening door MC
10.15 – 10.45 : Aanbidding
10.45 – 11.30 : Prediking/Onderwijs
11.30 – 12.15 : Bediening (Bidden voor elkaar)
12.30 – 13.30 : Lunch
13.30 – 15.00 : Workshops
15.00 : Pauze
15.30-16.30 : Leidersbijeenkomst
16.30 : Terug naar het hotelONDERWIJS ('s morgens)
 • Ma: Wie is God? - voorganger Anis Ubro
 • Di: Hart van de Vader - Samuel Joel
 • Wo: Identiteit - Linda Regt
 • Do: Relatie met de Heilige Geest - Nancy Picauly
 • Vrij: Geestelijke oorlogsvoering - Daniel Pattinasarany
 • Za: Zending - Ita Panrobak

WORKSHOPS ('s middags)

 • Ma: Aanbidding op het zendingsveld - Ferry Nanuru/Onderwerping - Eddy Leatemia
 • Di: Dienend Leiderschap - Nancy Picauly/Kinderwerk - Ita Panrobak
 • Wo: Gods stem verstaan - Linda de Regt/Voorbede - Daniel Pattinasarany
 • Do: Teambuilding - Juddi P
 • Vrij: Stranddag... :)
 • Za: Dienstbaarheid - Hans van Bentvelzen/Heiligheid - Ita Panrobak
 • Zo: Uitzenddienst (start Go-Outreach) - Voorganger Anis & Samuel Joel

Gebedsverzoek: Op het moment ligt Samuel met griep in bed. Bid voor een voorspoedig herstel. Hij spreekt dinsdag a.s. over "Het hart van de Vader."

zaterdag 28 juni 2008

To God be the glory & thanksgiving!!!


Prijs de Heer!

Het team is goed, veilig en wel aangekomen op Tual, 10.30 uur onze tijd! (Qua tijd lopen zij 7 uur voor).

De reis verliep echter niet zonder problemen: in Kuala Lumpur moesten ze met Malaysian Airlines verder vliegen, vanwege technische problemen met een van de motoren van het KLM-vliegtuig, die tijdens de vlucht al geconstateerd werd. God heeft ze werkelijk beschermd! Op het vliegveld in Ambon werden de tickets net op tijd geleverd, die direkt aan het team overhandigd werden. Maar... in plaats van 11, waren er maar 10 tickets! De ticket van Daniel was op onverklaarbare wijze zoekgeraakt. Later vond een jongen het "toevallig" op de parkeerplaats en binnen 10 minuten renden de overigen naar het vliegtuig toe die al op het punt stond om te gaan vertrekken. God heeft echt een wonder met de verdwenen ticket verricht!

Ondertussen is het team in het hotel aan het bijkomen (Ik heb zonet even met Samuel gesproken) en om 13.30 uur (onze tijd) wacht hen een warme maaltijd in de kerk.

Bid a.u.b. voor het team:

 • dank God voor zijn bovennatuurlijke bescherming & leiding!
 • geestelijk: fijngevoeligheid voor Gods Geest, voor scherpte en voor de geest van onderscheiding
 • voor de nodige verfrissing na een zeer vermoeiende en toch ook spannende reis achter de rug
 • voor de omschakeling: geen last van jetlag, misselijkheid en/of buikklachten
 • voor het Go-Festival die a.s. maandag van start gaat
 • last but not least: het gaat goed met het team!!!

Hartelijk dank voor uw gebeden en voor uw investering in God's Koninkrijk in Tual!

vrijdag 27 juni 2008

Mission gebedssupport

Kuala Lumpur

Gisteren is het Mission Maluku team, na een moeilijke start, met de KLM vertrokken. Aanvankelijk waren er geen zitplaatsen voor zes teamleden in het vliegtuig, maar het team had al snel door dat dit puur geestelijke strijd was. God's plan ging echter wel door en na een kleine vertraging van ruim anderhalf uur vlogen zij naar hun bestemming Jakarta.

Inmiddels is het MM team in Kuala Lumpur (tussenstop) gearriveerd en opnieuw hebben zij God's bescherming mogen ervaren: vanwege technische problemen vliegen ze nu met Malaysian Airlines door naar de Indonesische hoofdstad, waar zij de nacht zullen doorbrengen. Zaterdag vervolgen zij hun reis naar resp. Ambon en Tual.

God gaat grote dingen doen en onze gebeden zijn onmisbaar!


Vrijdagmiddag, 17.00 uur: PTL! Het team is in Jakarta aangekomen.