vrijdag 21 november 2008

vrijdag 14 november 2008

dinsdag 11 november 2008

vrijdag 7 november 2008

hart voor assen, 11 november a.s.


Programma:
12.15 uur: Ontvangst en ontmoeting
12.30 uur: Maaltijd
13.00 uur: Bemoediging en gebed
13.30 uur: Sluiting

Kosten voor de maaltijd: € 5,-- (opgave vooraf hoeft niet, maar wordt wel op prijsgesteld)

Initiatiefgroep Hart voor Assen
Ds. Sieds de Jong ( GKV), Samuël Joël (Jeugd met een Opdracht), ds. Stoffer Otten (CGK), Dennie Rozeveld ( JeugdkerkThe Life), ds. Henk Sleebos, em. legerpredikant, ds. Ton Vos (NGK).

hart voor assen is een initiatief van enkele reformatorische en evangelische predikanten/voorgangers en werkers in het veld.

hart voor assen wil bevorderen dat predikanten/voorgangers, kerkelijke werkers in het veld en betrokken christenen in assen elkaar ontmoeten, elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden en bidden voor de stad.

hart voor assen organiseert maandelijks een bijeenkomst van ontmoeting en gebed.

Er zijn er die de uitnodiging voor het eerst ontvangen. We krijgen steeds meer personen en adressen helder. Graag zien we u/jou ook bij hart voor assen.

woensdag 5 november 2008

sabbatsjaar

Zes jaar achtereen mogen jullie je land inzaaien, je wijngaard snoeien en de oogst binnenhalen. Maar het zevende jaar moeten jullie het land laten rusten. Het is een sabbatsjaar dat aan de HEER gewijd is. Je mag dan je land niet inzaaien, je wijngaarden niet snoeien, het koren dat vanzelf opkomt niet als oogst binnenhalen en niet de druiven oogsten van je ongesnoeide wijnstokken. Het moet een jaar zijn van volstrekte rust ... "
Lev. 25: 3-7

Sinds begin september van dit jaar houden wij als JmeO Assen een sabbatsjaar. Wat het allemaal praktisch voor ons gaat inhouden, weten we nog niet precies. Maar een ding is zeker: we gaan een periode van rust houden & van zoeken naar Gods wil met ons leven en met onze roeping. Na een tijd van pionieren & investeren (we wonen/werken al acht jaar in Assen), hebben we behoefte aan een periode van input en verfrissing.

Zo volgen we vanaf september elke dinsdag en een zaterdag in de maand de cursus: Gideons Leger van br. Jan Zijlstra in Leiderdorp (zie www.levensstroom.nl). Een geweldige cursus waar 600 deelnemers aan meedoen! Wij staan stil bij het leven van o.a. Gideon, Elia en Elisa, mannen Gods die koste wat het kost alles prijs hebben gegeven om door God gebruikt te worden. Bij hen is daar
-het verlangen om God te dienen
-de toewijding om Hem trouw te blijven en
-de roeping die zij waardig bewandelen
-de bereidheid om stad of land in te gaan nemen voor Koning Jezus!

De in 2007 gemaakte afspraken voor dit jaar blijven we doen, maar voor de rest genieten we van dit sabbatsjaar en van datgene wat God ons geeft.

Gods zegen!


Voor meer persoonlijk nieuws, zie ook http://www.mamessage.blogspot.com