woensdag 9 juli 2008

Update Tual (4)

Bijzondere ontmoeting:
Myra was een van de deelnemers die "er op uit ging" en voor het eerst leerde bidden. Zij bad voor een oude, zieke opa, die al een hele poos zijn armen niet meer kon uitstrekken. Maar na gebed, gebeurde het wonder: Jezus genas zijn beide armen en opa (en later ook zijn vrouw) nam de Here Jezus in zijn hart aan. Toen hij aan Myra vroeg vanwaar zij (en haar familie) kwam, bleek dat zij families van elkaar waren. Wat een bemoediging dat God Myra gebruikte voor haar eigen opa!

De kracht van het bloed van Jezus:
Samuel en zijn team zochten de jonge vrouw Davy op die gekluisterd aan bed lag omdat zij niet meer kon lopen. Na een uur voor haar te hebben gebeden, ervoer het team dat haar ziekte niet lichamelijk was, maar puur geestelijk: de machten van de duisternis hielden haar vast. Weer baden zij voor haar en langzamerhand manifesteerde zich het een en het ander. Het was moeizaam en nog steeds kwam er geen doorbraak. Na een korte onderbreking, liet God het team zien dat zij aanhoudend en volhardend voor deze jonge vrouw moesten blijven bidden. De strijd in de hemelse gewesten was heftig! Het team werd bepaald bij het bloed van Jezus. En als reactie daarop nam Davy een slokje van de avondmaalswijn. Na het gedronken te hebben ervoer zij totale bevrijding & genezing in de naam van de Here Jezus!

Jezus heeft de vijand overwonnen en Davy werd zowel lichamelijk als geestelijk genezen!