woensdag 6 februari 2008

Open Avond "Ladies Shower"

Voor en door Molukse vrouwen. Een bijzondere groep mensen, een voor een gezegend met gaven en talenten. Wij - de vaste kern bestaat uit zeven vrouwen - komen al twee jaar lang om de twee weken bij elkaar en naast gezelligheid is er ook ruimte voor het bestuderen van Gods woord. De liefde voor God en honger naar meer van Hem bindt ons samen. Uiteindelijk zijn we allemaal HIS ladies!

Afgelopen donderdag mochten we twee nieuwe gasten verwelkomen. We begonnen met een korte tijd van aanbidding en daarna was er de kennismaking. Iedereen had wat te delen en het bijzondere was dat iedereen op haar eigen manier bezig was met God (of beter gezegd andersom). We werden ook bepaald bij Matth.22: bij de uitnodiging van de bruiloftsmaal hadden de mensen zo hun eigen redenen om niet te komen. Ditzelfde is ons als "ladies" ook vaak overkomen. Maar Mattheus eindigde met de volgende woorden: "heb uw naaste lief als uzelf."

Kortom: ondanks het feit dat niet alle vrouwen op onze uitnodigingen (!) hebben gereageerd, leert God ons om steeds uit te blijven reiken en om lief te hebben. Liefde is meer dan een keuze: het is de ander waardevol achten, zoals de Schepper haar (hem) waardevol acht. Het is kijken met Gods ogen en liefhebben met Zijn hart.
De volgende ontmoeting is op 21 februari. Voor meer info kunt u met ons kantoor bellen of naar ons toe mailen (Zie gegevens hiernaast).