maandag 25 februari 2008

Mega- DTS studenten op bezoek


Charles Ariston en Patrick de Jongh.

De mega-DTS die Jeugd met een Opdracht Heidebeek en Amsterdam organiseren, is 9 januari j.l. van start gegaan. De eerste vier lesweken zijn op Heidebeek geweest, daarna volgt in Amsterdam het tweede lesblok. In totaal hopen de DTS-leiders Charles Ariston (Amsterdam) en Patrick de Jongh (Heidebeek) vijftig à honderd deelnemers te kunnen verwelkomen.

Na de eerste lesblokken volgt in maart een outreach, waarbij verschillende teams zich verspreiden over de twaalf provincies van ons land, waaronder Drente. Daarmee wordt het ‘Nederlandse’ deel van deze DTS afgesloten.

Vervolgens wordt de school voortgezet in Oost-Azië. Eerst met het slotdeel van de lesfase in Singapore, waar o.a. Samuel Joel les gaat geven, vervolgens voor een praktijkprogramma. Er gaan in ieder geval teams naar China en Indonesië, mogelijk ook naar nog andere landen. In China worden later in het jaar, van 8 t/m 24 augustus, de Olympische Spelen gehouden.

Wakker
Het houden van een outreach in Nederland komt voort uit het verlangen van Ariston en De Jongh om nieuwe visie voor Nederland wakker te roepen. “Overal in het land vind je oud-JmeO’ers. Maar er is geen sterke visie voor ons land. Die willen we gaan herontdekken. We willen studenten een handreiking geven om bijvoorbeeld met kerken in het land samen te werken. We willen hen als het ware het land inleiden. We denken dus aan contacten met lokale kerken en ook samenwerking met de andere JmeO-bases in het land. Ex-JmeO’ers kunnen erbij betrokken zijn.

Jmeo Assen
In de periode van 8-19 maart mogen we een zestal "mega"-studenten verwelkomen. Dit is in samenwerking met de stichting "Petach Tikvah" (www.petachtikvah.org), die o.a. aan hen onderdak verleent. De studenten zullen betrokken raken met het werk van JmeO Assen (gebedsgroepen bezoeken, jmeo-presentaties en evt. evangelisatie) en praktisch werk doen.