woensdag 13 februari 2008

Psalm 8:3
U die aan de hemel uw luister toont -
met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken