maandag 22 oktober 2007

Nieuwjaarsparty met ...

Op 12 januari 2008 organiseert JmeO Assen een concert met blackgospelkoor "Inside Out"!Blackgospelkoor Inside Out is sinds kort ambassadeur van Jeugd met een Opdracht.
Het koor, dat in 2000 werd opgericht, brengt daarmee de mogelijkheden onder de aandacht die JmeO jongeren in zending biedt. Op locaties waar optredens zijn, wordt tevens enige informatie over JmeO verstrekt.

Inside Out hanteert hetzelfde motto als JmeO, God kennen en Hem bekend maken. Als blackgospelkoor wil het uitblinken in kwaliteit. De twintig jonge vocalisten worden begeleid door een vaste band. Samen vertegenwoordigen ze diverse culturele en kerkelijke achtergronden.
Inside Out is een goede bekende van JmeO. Verschillende deelnemers van het koor zijn betrokken (geweest) bij JmeO en Miranda Tollenaar, de eindverantwoordelijke, is parttime medewerker bij JmeO Heidebeek.

Dick Brouwer, lid van het nationaal leidersteam van JmeO, zegt: "De kwaliteit, jonge uitstraling en de missie van Inside Out sluiten prachtig aan bij die van JmeO: ruimte maken voor jonge mensen die hun liefde voor God in actie willen omzetten. We zijn blij met deze samenwerking.”
Het initiatief voor het ambassadeurschap kwam van Miranda Tollenaar. Toen het koor door een andere organisatie voor een ambassadeurschap werd benaderd, wist ze dat “als we zoiets zouden doen, het met JmeO zou moeten zijn.”

Inside Out heeft verschillende tv-optredens gedaan en op grote podia gestaan. Het heeft twee cd’s gemaakt en medewerking verleend aan de totstandkoming van vier andere. Website: http://www.insideoutmusic.org/.