zaterdag 13 oktober 2007

Hart voor Assen bijeenkomst


Vanmiddag was Herma Holwerda, presidente van Aglow Assen, aan het woord. Zij vertelde ons het een en het ander over deze grote, interkerkelijke en internationale vrouwenorganisatie met meer dan 3.500 plaatselijke groepen in 163 landen.

Waar komt Aglow vandaan? In 1967 begonnen vier vrouwen in Seattle, Washington, in de Verenigde Staten aan de keukentafel met de voorbereiding van een bijeenkomst voor en door christenvrouwen. Alle vier hadden zij een verandering in hun persoonlijke leven meegemaakt door de Heilige Geest. Wat zij gevonden hadden, wilden zij ook aan anderen doorgeven.
Wat betekent de naam Aglow? De naam AGLOW komt uit de bijbel, waar in Romeinen 12:11 in een Engelse vertaling staat: ‘Be aglow and burning with the spirit’. In het Nederlands: ‘Weest vurig van geest’.
Wat doet Aglow? De plaatselijke afdelingen vormen de kern van het werk van Aglow. Vaak beperken deze afdelingen hun activiteiten niet tot de maandelijkse bijeenkomsten, maar zijn er ook bijbelstudie- en gebedsgroepen. Daarnaast heeft elke afdeling ook andere activiteiten, zoals een verwenmiddag speciaal voor vrouwen die dat nodig hebben, een naaicursus voor allochtone vrouwen of een brunch in het buurthuis. Aglow heeft ook een eigen uitgeverij in Amerika, die niet alleen verantwoordelijk is voor de publicatie van het Aglow-magazine, maar tevens bijbelstudies, materialen voor leiderschapstraining, boeken en folders uitgeeft. Ook Aglow Nederland heeft verschillende eigen uitgaven gepubliceerd.
Visie Aglow wil een veilige plek bieden aan vrouwen, ongeacht kerk, cultuur, leeftijd: gewoon een plaats waar je jezelf mag zijn. Wat we verlangen is de liefde van Jezus bij vrouwen bekend te maken en vrouwen helpen in allerlei situaties, geestelijk of humanitair. Maar ook samen ‘geloof beleven’, bemoedigen en leren van elkaar.
We hebben één boodschap: Jesaja 61. De Geest van de Here God rust op ons, Hij heeft ons geroepen om Goed Nieuws te brengen aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft ons gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten en te vertellen dat God trouw is en een plan heeft met je leven. Bron: De Bijbel.

Aglow Assen is 17 jaar geleden in deze stad gestart. Elke tweede dinsdag van de maand is er een Aglow ontmoetingsochtend, waarbij iedereen van harte welkom is. Aanvang: 9.30 uur in de "Open Hof", Sleutelbloemstraat 1. (Vanaf 9.00 uur is er koffie).


Daarna was er tijd om voor elkaar en voor de stad Assen te gaan bidden.