woensdag 4 april 2007

Uitnodiging "Hart voor Assen"De vierde bijeenkomst zal zijn: dinsdag 10 april in de Bethelkerk, Groningerstraat 14 ( t.o. Action). Aanvang: 12.15 - 13.30 uur.

Programma:
12.15 uur: Ontvangst en ontmoeting
12.30 uur: Maaltijd
13.00 uur: Bemoediging door Koert Wolting, o.a. van Agapè,

Tijd voor gebed voor elkaar en de stad
13.30 uur: Sluiting

Kosten voor de maaltijd: € 5,-- (opgave vooraf hoeft niet, maar wordt wel op prijs gesteld)

In de toekomst hopen we ook locale politici en ondernemers van Assen uit te nodigen, om van hen te vernemen hoe het er voor staat met de stad en wat zij van ons als kerken en christenen verwachten.

Hart voor Assen:

  • een initiatief van enkele reformatorische en evangelische predikanten/voorgangers en werkers in het veld
  • wil bevorderen dat predikanten/voorgangers, kerkelijke werkers in het veld en betrokken christenen in assen elkaar ontmoeten, elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden en bidden voor de stad
  • organiseert maandelijks een bijeenkomst van ontmoeting en gebed.

Initiatiefgroep Hart voor Assen: Ds. Sieds de Jong (GVK), Freddy Joel (JmeO), ds. Stoffer Otten (CGK), Dennie Rozeveld (Jeugdkerk "The Life"), ds. Henk Sleebos, em. legerpredikant, ds. Ton Vos (NGK)