zondag 8 april 2007

Stadsgebed


Beste mensen,

Het was hartverwarmend en zeer inspirerend om met zo’n 50 mensen het gebedsconcert mee te maken in februari.
Moeten we het altijd zo doen? Ik denk van niet. Maar het is wel voor herhaling vatbaar. Het is belangrijk om ook hierin Gods wil te zoeken. Daarom komen we als werkgroepje steeds bij elkaar om te delen wat we op ons hart hebben. In maart hebben we een gebedsavond gehad waarin aanbidding, belijden,(be)danken en (af)smeken de kapstok vormden.(ABBA)
We deden dit met behulp van het met elkaar lezen van een psalm en lieten onze gebeden daardoor inspireren. Bij het laatste onderdeel hebben we ook een aantal actuele gebedspunten gedeeld.
Er waren die avond niet zoveel mensen, daarom stuur ik dit bericht ook rond als herinnering voor de komende gebedsavond op 10 april, de dag na 2e paasdag dus. (OBG, J.C. van Markenstraat).
Als titel hebben we deze avond meegegeven: Aanbiddings / Gebedsavond. We zullen dan met name bidden voor allerlei punten die Assen aangaan; voor kerken, wijken, overheden, eenheid, evangelisatie e.d. Dit alles gecombineerd met aanbidding en muziek. Wie meer informatie wil kan dit krijgen bij Roelof van der Wal ( tel. 399269)

19.30 uur: koffie
19.45 - 21.30 uur: programma
Gezegende pasen toegewenst en met vriendelijke groet, mede namens
Freddy Joel, Karin Bruehl en Roelof van der Wal.

Koert Wolting