maandag 19 oktober 2009

"Hart voor Assen", dinsdag 20 oktober


Lieve mensen,
Goed om elkaar te ontmoeten. Aangezien enkelen structureel niet op de tweede dinsdag in de maand konden; schuiven we nu voor dit seizoen( als proef) naar de derde dinsdag in de maand. Graag nodig ik jullie uit voor de maaltijd en voor een stukje bezinning en gebed.
Deze keer valt Hart in de herfstvakantie en dat is mogelijk voor jou moeilijk. Toch houden we ook deze maand Hart op de derde dinsdag; anders wordt het weer zo’n geschuif.
Koert Wolting wil ons leiden in de bezinning. Het zal gaan over het gebed.

Welkom.

Stoffer Otten

P.S. van sommigen heb ik niet (meer) het emailadres m.n. niet van de Glow-zusters. Graag ofwel de mail doorsturen en/of ook mij de emailadressen aanleveren.


Programma:
12.15 uur: Ontvangst en ontmoeting
12.30 uur: Maaltijd
13.00 uur: Bemoediging en gebed
13.30 uur: Sluiting

Kosten voor de maaltijd: € 5,-- (opgave vooraf hoeft niet, maar wordt wel op prijsgesteld)
Tijd & locatie: vanaf 12.15 - 13.30 uur in de Bethelkerk, Groningerstraat 14 (t.o. Action)

Initiatiefgroep Hart voor Assen
Ds. Sieds de Jong ( GKV), Samuël Joël (Jeugd met een Opdracht),ds. Stoffer Otten (CGK), Dennie Rozeveld ( JeugdkerkThe Life), ds. Henk Sleebos, em. legerpredikant, ds. Ton Vos (NGK).


*hart voor assen is een initiatief van enkele reformatorische en evangelische predikanten/voorgangers en werkers in het veld.

*hart voor assen wil bevorderen dat predikanten/voorgangers, kerkelijke werkers in het veld en betrokken christenen in assen elkaar ontmoeten, elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden en bidden voor de stad.

*hart voor assen organiseert maandelijks een bijeenkomst van ontmoeting en gebed.