woensdag 16 september 2009

Christelijk Centrum Assen officieel van start

Ernst Bodamer schreef: "Zaterdag 12 en zondag 13 september waren geweldige dagen. Dagen waarop we als CCA zo de kracht van de heilige Geest hebben ervaren en bekrachtigd zijn voor het werk van God in Assen en zo ver als God ons zal leiden. Zaterdagmiddag heeft Gerard de Groot (voorganger van de Levend Woord Gemeente in Rotterdam) alle leiders en leidsters van de gemeente toegerust. Duidelijk werd die middag dat God van ons het onmogelijke vraagt. Maar het is Zijn belofte, Hij wil het in en door iedere wedergeboren Christen doen. Dus ook door ons. Hij roept ons voor Zijn werk!


De inzegening van het voorgangersechtpaar, Ernst & Anke Bodamer

De inzegeningsdienst op zaterdagavond was een feest. Het was zo fantastisch druk in de Open Hof. Wat een verrassing! Zoveel mensen uit het CCA hadden zich zo fantastisch ingezet. Het was ook prachtig om met christenen uit zoveel verschillende gemeenten samen één te zijn en God groot te maken in ons leven. Wat geweldig was het om onder handoplegging gezegend te worden als voorgangers echtpaar. Ook was het een enorme vreugde, maar ook een voorrecht om ook twee oudsten echtparen te mogen inzegenen.
Samen met de oudsten hebben we daarna10 diakenen mogen inzegenen. Het is zo ontzettend fijn om samen te mogen werken en strijden voor Jezus. We zullen naast elkaar staan en een front van licht vormen. Waar licht schijnt verdwijnt de duisternis."


De inzegening van twee oudstenechtparen, waaronder Samuel & Mariana Joel