donderdag 14 juni 2007

Persbericht


Klik op het beeld om het te vergroten

Op 11 juli as zal er een team van 28 personen, waarvan het merendeel bestaat uit jongeren, voor een zendingsreis naar de stad Tual op de Kei eilanden afreizen.
Sinds het uitbreken van de onlusten tussen Christenen en Moslims, in 1999 en 2000, op de Molukken zijn de gevolgen hiervan nog steeds merkbaar. Naar aanleiding van deze onlusten zijn er in de loop der jaren verschillende hulpacties op touw gezet. In de afgelopen vier jaren zijn er teams van jonge christen molukkers uit Nederland naar de Molukken gegaan om verzoening en vriendschappen te bewerkstelligen tussen moslims en christenen.
Zoals eerder vermeld zal er dit jaar een team op zendingsreis naar de stad Tual op de Kei eilanden gaan. Het doel van deze reis is om ruim 80 jongeren van verschillende kerken in de stad Tual te trainen in praktische en geestelijke hulpverlening. Vervolgens zullen er diverse kleinere groepen gevormd worden om hetgeen geleerd is in de praktijk te brengen in de diverse dorpen op de Kei eilanden.
Aangezien er in de molukse gemeenschap in Zwolle velen afkomsig zijn uit de Kei eilanden, zal er op zondag 24 juni as in het molukse stichtings gebouw Yar Nain een uitzenddienst en gospelavond gehouden worden voor het team dat op zendingsreis gaat. Deze dienst en gospelavond zal, i.s.m. Jeugd met een Opdracht Assen, gehouden worden door Christengemeente Levend Water.

U bent vanaf 17.00 uur van harte welkom in het stichtingsgebouw aan de Bachlaan 156.
Voor meer informatie kunt contact opnemen met Chris Bernard via tel. nr.038-4530443 of Freddy Joel via tel. nr. 06-41902163