dinsdag 8 mei 2007

uitnodiging, 8 mei


Beste mensen,

Onze maandelijkse Stadsgebed-avond is op 8 mei.
Om half acht is er koffie; tegen kwart voor acht beginnen we met het programma.
Deze keer willen we ook stilstaan bij de betekenis van Hemelvaart. Dat onze Heer Jezus, in het Heiligdom hierboven voor ons bidt en pleit.

U bent van harte welkom.
We blijven in het gebouw van de OBG De Ark, vanwege de opgebroken weg bij het Julianagebouw.

In juni is de laatste avond van dit voorjaar.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de werkgroep Stadsgebed van EPA

Koert Wolting