donderdag 8 juli 2010

Discipelschap Zomer Cursus

De Discipelschap Zomer Cursus (DZC) is een cursus van drie weken die in de zomer gehouden wordt. Een cursus die een nieuwe richting aan je leven kan geven. Het is verfrissend, uitdagend, vernieuwend en ontspannend. En gericht op jouw plaats in deze wereld als ambassadeur in het Koninkrijk van God.

Je krijgt les in een aantal onderwerpen die ook worden behandeld in de Discipelschap Training School, bijvoorbeeld Voorbede en aanbidding, Discipelschap, Verstaan van Gods stem, Vaderhart van God, Identiteit in Jezus, Zending en evangelisatie.

Naast de gezamenlijke lessen word je ook ingedeeld in kleine groepen. Er is tijd voor aanbidding en gebed en iedere student heeft ‘s middags een werktaak in de Heidebeek-gemeenschap.

Voor de DZC is er een team van kinderwerkers. Zij zorgen voor een speciaal kinderprogramma tijdens de lessen en passen op de kinderen als er een avondprogramma is.Samuel en Mariana, die samen met een stafteam van 6 personen werken, mogen binnenkort 36 cursisten op Heidebeek, in Heerde, verwelkomen. Van de cursisten doen er 10 gezinnen (met 22 kinderen) er aan mee. Wij zijn ook heel blij met de 4 kinderwerkers die speciaal voor de kinderen zijn gekomen!

De cursus duurt van 24 juli t/m 13 augustus.