dinsdag 18 augustus 2009

GEBEDSVERHORING!

Hartelijk dank voor uw gebeden, aangaande de gebedsoproep voor Singaraja:
  • De financien voor Paulus zijn ondertussen al geregeld
  • Andy, een van de kinderen die aan voedselvergiftiging leed, is al uit het ziekenhuis

"Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus" (Filipp. 1:6)