donderdag 11 december 2008

Wat is liefde?

Liefde is het antwoord
Liefde is het geneesmiddel
Liefde ontwapent de pijn, de haat, het verdriet
Liefde volhardt, laat zich niet afschepen
Liefde blijft liefhebben, totdat zij overwint

"Niet door geweld, haat, gevaar, moeilijkheden of
tegenslagen.
"Door NIETS is liefde te verslaan!'

Liefde steekt een hand uit naar de ander
in zijn zwakte of isolement
Liefde houdt vast,
ook als er geen kracht meer is om die hand te grijpen


Liefde begrijpt alleen maar zonder te vragen
Liefde is de zegenende hand op een zere plek
Liefde is in diepste zin:

"De ander bij Jezus brengen."

Liefde troost,
Liefde geneest.
Zij bedekt wat is geweest
1 Cor. 13:7

DAT is liefde!