vrijdag 7 november 2008

hart voor assen, 11 november a.s.


Programma:
12.15 uur: Ontvangst en ontmoeting
12.30 uur: Maaltijd
13.00 uur: Bemoediging en gebed
13.30 uur: Sluiting

Kosten voor de maaltijd: € 5,-- (opgave vooraf hoeft niet, maar wordt wel op prijsgesteld)

Initiatiefgroep Hart voor Assen
Ds. Sieds de Jong ( GKV), Samuël Joël (Jeugd met een Opdracht), ds. Stoffer Otten (CGK), Dennie Rozeveld ( JeugdkerkThe Life), ds. Henk Sleebos, em. legerpredikant, ds. Ton Vos (NGK).

hart voor assen is een initiatief van enkele reformatorische en evangelische predikanten/voorgangers en werkers in het veld.

hart voor assen wil bevorderen dat predikanten/voorgangers, kerkelijke werkers in het veld en betrokken christenen in assen elkaar ontmoeten, elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden en bidden voor de stad.

hart voor assen organiseert maandelijks een bijeenkomst van ontmoeting en gebed.

Er zijn er die de uitnodiging voor het eerst ontvangen. We krijgen steeds meer personen en adressen helder. Graag zien we u/jou ook bij hart voor assen.