donderdag 1 november 2007

Op zoek naar "God in Assen".


Donderdagavond - 1 november - is de eerste themabijeenkomst over “God in Assen”. De avond begint om 18.00 uur in de consistorie van de Zuiderkerk. (Georganiseerd door de Protestante Gemeente Assen).
De organisatoren schrijven het volgende: "We krijgen hulp van vertegenwoordigers van Stichting Asser Jeugdkerk "The life" en medewerkers van "Jeugd met een Opdracht" in Assen. Deze avond dus veel aandacht voor de vraag, hoe we als kerken jongeren kunnen bereiken.

We beginnen deze missionaire zoektocht met een warme maaltijd, verzorgd door een aantal vrijwilligers. Mensen die graag willen komen, maar geen gebruik kunnen maken van de maaltijd, worden tegen 19.30 uur verwacht. De avond is voor iedereen toegankelijk".
Locatie: Zuiderkerk aan de Zuidersingel 81 in Assen.

(Overgenomen uit het kerkblad van de wijkgemeente Centrum-Witterholt, Assen).